Zamýšlíme se nad zapojením dvouletých dětí 

Zveřejněno 16.12.2020

Globální epidemie letošního roku plnou silou dopadla na celý projekt Se Sokolem do života, který má v předškolních dětech zafixovat potřebu pravidelného pohybu do každodenního života. „Projekt je koncipován jako celoroční soubor společně prováděných pohybových, rozumových a sociálních aktivit. Zákaz cvičení a vzájemného potkávání je tak nesmírně zátěžový,“ řekla spoluautorka projektu Věra Smejkalová. I přes všechny obtíže organizátoři pracují na rozvoji projektu, uvažuje se o zapojení dvouletých dětí.

„Jestliže dětem pohyb odepřeme, podpoříme tím dětství ochuzené o spoustu zážitků a vjemů, které s ním souvisejí. V tělocvičných jednotách jsou samozřejmě možné cesty k některým aktivitám, nicméně neustálé sledování třeba videí není úplně ideální, určitě nemůže nahradit osobní kontakty dětí mezi sebou a cvičitelkami,“ upozornila Věra na velmi palčivý následek protiepidemických opatření.  

Kladné ohlasy ženou projekt dál 

Zaměříme-li se na vývoj samotného projektu v čase – přeci jen již běží jeho 5. ročník – přijdou na řadu mnohem veselejší myšlenky. A to na začátku stála jednoduchá myšlenka, která následně odstartovala velké množství práce. „Hodnocení nultého ročníku bylo z 90 % kladné. Bylo vidět, že jsme se trefili do potřeb především u mateřských škol. Odborný pedagogický tým v mateřinkách nám dal velmi dobrou vizitku, jejich ocenění nás hodně potěšilo,“ vzpomínala Věra. 

V současnosti je do projektu zapojeno rekordních více než 90 tisíc dětí z bezmála 1700 subjektů po celé ČR! „Letošní ročník vnímám jako zlomový. O projektu se začalo více mluvit v médiích i na sociálních sítích. Povedlo se nám dostat do povědomí mateřských školek. Neustále mě přitom překvapuje a nabíjí nadšení všech pedagogů a cvičitelů, kteří jsou do projektu zapojeni. Dostávají se ke mně pozitivní ohlasy ze všech koutů republiky, což mě utvrzuje v tom, že děláme práci dobře a projekt jde tím správným směrem,“ řekla koordinátorka projektu Alžběta Kujanová.  

„Připravili jsme vlastní webové stránky projektu, pro pedagogy jsme vydali nové metodické publikace spoluautorky projektu Dany Uzlové. Na příští rok připravujeme další metodický materiál. Kromě toho jsme začali natáčet i návodná videa pro pedagogy, ale také náměty na aktivity pro rodiče,“ poukázala Věra na důležitou skupinu, která může z projektu taky čerpat inspiraci: rodiče. Jim je určen seriál „Cvičí celá rodina“ obsahující nápady, jak se pohybem společně může zabavit celá rodina.  

Budoucnost nepočká 

Co tedy plánují pořadatelé nového? „Zamýšlíme se i nad rozvojem pohybové gramotnosti dvouletých dětí, ve kterých vidíme v našich jednotách základ budoucí generace cvičenců,“ říká Věra a posílá přání projektu i dětem: „Projektu přejeme možnost realizace, životaschopnost, možnost pro všechny se znovu zapojit a plněním úkolů se vrátit k běžnému životu. Dětem pak hlavně šťastné dětství plné zdraví, radosti, lásky, možnosti pohybu nejen v rámci rodiny, ale i v širší společnosti jejich vrstevníků.“

 

Přejeme všem krásné Vánoce a mnoho volného pohybu bez omezení v novém roce!              

 

PARTNEŘI PROJEKTU


Institucionální partneři

Generální partner                   Hlavní partner               
Partneři

Hlavní mediální partner