Materiály

S přihlášením do projektu dostanou zapojené subjekty celou řadu materiálů, které je programem provedou. Pojďte se podívat, na co všechno se můžete těšit! 

Manuál pro pedagogy slouží jako metodika a je univerzálním průvodcem učitele cvičením a aktivitami. Obsahuje úkoly ze všech věkových kategorií. Najdou v něm přehledně rozdělené dovednosti a k tomu příklady úkolů, možných pomůcek, jak úkon hodnotit i vhodnou metodiku. To vše je rozděleno do tří kategorií podle věku a schopností dětí. Manuál slouží jako přehledný návod, co s dětmi v který čas dělat, nápady, jak činnosti zpestřit a jak je provádět. Pokud však nejsou podmínky ve vašem zařízení takové, jak autorky projektu předpokládají, a schází vám některé tělocvičné pomůcky či nářadí, lze si je přizpůsobit tak, aby se daly zvládnout i u vás v tělocvičně. Stejný prostor pro úpravy nastává i v případě, že máte věkově smíšenou skupinu (malotřídka, děti mladší 3 let anebo naopak starší s odkladem), kdy je třeba zareagovat na tuto situaci a aktivity přizpůsobit tak, aby je děti zvládly. Pro školní rok 2021/2022 budou materiály rozšířené ještě o metodická videa, kde názorně uvidí i správné provedení cviků včetně toho, na co si dát pozor.

Sešity pro děti se samolepkami Každé dítě má svůj vlastní sešit, který slouží jako deníček, kam si zaznamenává svoje úspěchy. Vždy, když splní některý úkol, najde si samolepku s obrázkem reprezentujícím danou dovednost a nalepí ji s pomocí pedagogů do správného okénka. Právě nalepení samolepky je moment, na který se všechny děti nejvíce těší, a je pro ně velkou motivací. Samolepky jsou součástí sešitu, takže se jen tak neztratí. Sešity pro děti jsou barevně rozlišené, aby se dalo snadno poznat, k jaké věkové kategorii patří.

Plakáty Plakát velikosti A3 s pěti prázdnými okénky si každá třída/oddíl vyvěsí na viditelné místo. V případě, že splní všechny úkoly z některé z pěti oblastí, nalepí si do příslušného okénka samolepku s hlavičkou zvířátka, které k ní patří.

Samolepky na vstupní dveře objektu, které jsou informací, že TJ/MŠ garantuje pohyb jako součást zdravého způsobu života.

Diplomy, medaile a drobné odměny Za celoroční snahu samozřejmě nesmí chybět odměna. Za splnění všech úkolů dostanou děti na konci školního roku medaile, diplomy a malý dárek.

Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových a rozumových aktivit, začlenily pohyb do budoucího života a naučily se ho mít rády. Důležitou součástí je i podpora ze strany rodičů.

Všem přihlášeným subjektům zašle Český obec sokolská veškeré materiály poštou přímo na jejich adresu.

PARTNEŘI PROJEKTU


Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři projektu

Partneři projektu

Institucionální partneři projektu