Pro pedagogy

Ke stažení

Ke stažení

Zde jsou ke stažení materiály pro pedagogy 

Tabulky pro hodnocení - zde si můžete stáhnout šablonu tabulky pro zápis jednotlivých úkolů v kategoriích u každého dítěte

 

Metodická videa a hudba k publikaci Pohybové skladby pro předškoláky

Hudba ke stažení - tento soubor je zaheslovaný - heslo je možné získat v publikaci Dany Uzlové - Pohybové skladby pro předškoláky. Po stažení souboru je nutné ho rozbait v programu 7zip a poté vložit požadované heslo velkými písmeny.

Metodická videa ke shlédnutí

 

Minulé ročníky

Minulé ročníky

Projekt pro předškolní děti jsme oficiálně spustili 0. ročníkem ve školním roce 2015/2016, kdy jsme vyzkoušeli, že zájem o podobné aktivity je veliký a naše metodika, která vychází ze sokolských cvičebních programů, je velmi dobře zpracovaná. Od té doby se uskutečnili už tři další ročníky a zájem stále roste.

Statistika všech ročníků zde.

 

 

 

Semináře pro pedagogy

Semináře pro pedagogy

Nadcházející seminář má již naplněnou kapacitu. Můžete nám ale na sebe zanechat kontakt a při vypsání nových termínů Vás budeme informovat jako první!

 


Osmi hodinový akreditovaný seminář pro pedagogické pracovníky, který se bude konat ve dvou dnech v termínech 9. 10. a 20. 11. v Praze. Přihlašování bude probíhat od srpna 2020.

Přihlásit na seminář se můžete na stránkách organizátora - Ústřední školy České obce sokolské. V případě, že zájem bude větší než nabízená kapacita semináře, zanechce nám zprávu o Vašem zájmu a my naplánujeme další termín, případně i mimo Prahu.

 

Přehled témat výuky na semináři, první část (9. 10. 2020):

  1. Seznámení s projektem a jeho cíli
  2. Základní motorika a její rozvoj
  3. Rozvoj obratnosti I - lavička, žíněnka
  4. Hudebně pohybové vztahy - netradiční činnosti (jaro, léto)

 

Přehled témat výuky na semináři, druhá část (20. 11. 2020):

  1. Evaluace zkušenosti účastníků z první části semináře
  2. Rozvoj obratnosti II - žebřiny, švédská bedna
  3. Rozvoj manipulačních dovedností - míč
  4. Hudebně pohybové vztahy - netradiční činnosti (podzim, zima)

 

Workshopy pro mateřské školy

Workshopy pro mateřské školy

V SOUČASNÉ CHVÍLI SE Z BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ KVŮLI ŠÍŘENÍ NÁKAZY COVID19 WORKSHOPY NEPLÁNUJÍ. Věříme, že se brzy situace vylepší a budeme moci opět sezvat děti do našich sokoloven a připravit pro ně zábavný program.


Kromě celoročního cvičení ve školkách mohou děti zažít také cestu kolem světa! Stačí vaši mateřskou školku přihlásit na workshop, vypravit se s dětmi do Sokolovny a tam pro ně bude připravené dopoledne plné netradičních aktivit a her.

Na začátku dostanou děti cestovní pasy a společně se svou paní učitelku obletí všechny světové kontinenty. Na každém z nich je čeká překonávání překážek a úkolů, které prozkouší jejich odvahu a šikovnost. Po splnění dostanou do pasu razítko a cestují na další světadíl. Celá cesta je zakončená společným tancem a návratem zpět domů. 

Na fotografie z předešlých workshopů se můžete podívat v galerii.

Pokud máte zájem o to, aby se workshop uskutečnil i ve Vašem okolí, pošlete nám zprávu na email sesokolemdozivota@sokol.eu a my se pokusíme to zařídit.

Ukázka materiálů

Ukázka materiálů

Všem, kteří se zapojí do projektu, poskytuje Česká obec sokolská veškeré materiály, které jsou zasílány poštou přímo na jejich adresu. Účast v projektu je zpoplatněna částkou 20 Kč za přihlášené dítě na celý školní rok. Spolufinancováním nám zapojené subjekty pomáhají rozvíjet další metodickou podporu pro pedagogy, kteří cvičí se zvířátky v podobě metodických videí, publikací, seminářů ad.

Projekt je koncipovaný pro celý školní rok. Jedná se zejména o netradiční aktivity, které jsou vázané na roční období a nelze je splnit jindy (sáňkování, pouštění draků). Co se týká pohybových úkolů, záleží na šikovnosti dětí, které učíme. Podle toho můžeme měnit obtížnosti úkolů nebo je obměňovat a přizpůsobovat si tak program projektu podle svých možností. Na závěr lze uspořádat olympiádu všech tříd/oddílů, kde si poměří děti síly navzájem a budou mít pěkný zážitek. Originální nápady jsou vítanou invencí v zaběhlých kolejích každoročních opakujících se plánů a rozvrhů.

V první řadě to jsou sešity pro děti a metodika pro pedagogy.

Sešity pro děti jsou barevně odlišené, aby se dalo snadno rozpoznat, k jaké věkové kategorii přísluší. Nejmladší děti mají sešit oranžový (sešit 1), prostřední kategorie zelený (sešit 2) a nejstarší skupina má sešit modrý (sešit 3). Každé dítě v projektu má svůj vlastní deníček, kam si zaznamenává své úspěchy a splněné úkoly pomocí samolepek. Vždy, když splní některý z úkolů, najde si samolepku s piktogramem dané oblasti a nalepí ji do příslušného okénka s číslem úkolu (např. splní úkol z oblasti práce s míčem, najde tedy samolepku s míčem a nalepí ji na stránku s ježečkem). Samolepky jsou součástí sešitu, aby se dětem neztratily.

Manuál pro pedagogy slouží jako metodika, která provádí pedagoga cvičením a aktivitami ve všech oblastech projektu. Obsahuje úkoly ze všech kategorií a je tedy univerzálním průvodcem. Pokud však nejsou podmínky ve vašem zařízení takové, jak autorky projektu předpokládají, a schází vám některé tělocvičné pomůcky či nářadí, lze si je přizpůsobit tak, aby se daly zvládnout i u vás v tělocvičně. Stejný prostor pro úpravy nastává i v případě, že máte věkově smíšenou skupinu (malotřídka, děti mladší 3 let anebo naopak starší s odkladem), kdy je třeba zareagovat na tuto situaci a aktivity přizpůsobit tak, aby je děti zvládly.

Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových a rozumových aktivit, začlenily pohyb do budoucího života a naučily se ho mít rády. Důležitou součástí je i podpora ze strany rodičů.

Další materiální podporou, kterou účastníci projektu obdrží, je plakát velikosti A3 s pěti prázdnými okénky a samolepky. Tento plakát si každá třída/oddíl vyvěsí na viditelné místo. V případě, že splní všechny úkoly z některé z pěti oblastí, nalepí si do příslušného okénka samolepku s hlavičkou zvířátka, které k ní patří.

Součástí materiálního vybavení jsou i samolepky na vstupní dveře objektu, které jsou informací, že TJ/MŠ garantuje pohyb jako součást zdravého způsobu života.

Po úspěšném zakončení a splnění všech úkolů, obdrží všechny děti odměnu v podobě diplomu
a drobných dárkových předmětů.

PARTNEŘI PROJEKTU


Institucionální partneři

Generální partner                   Hlavní partner               
Partneři

Hlavní mediální partner