PŘIHLÁŠKA DO PROJEKTU "SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY"

Registrace do 5. ročníku projektu Se Sokolem do života bude otevřená od 8. 6. do 26. 7. 2020. 
Registraci do projektu je nutné vyplnit vždy před každým novým ročníkem i přesto, že Vaše školka nebo jednota už byla do projektu zapojena.

Pro pátý ročník jsme nzavedli finanční spoluúčast ze strany zapojených subjektů, a to částkou 20 Kč za přihlášené dítě na školní rok. Projekt nám roste a my bychom rádi udrželi nastavenou úroveň a mohli ji dále rozvíjet a rozšiřovat metodickou podporu pro pedagogy. 

                                                                                                                       

E-mailová adresa *
Název MŠ/TJ *

Adresa MŠ/TJ

Ulice + číslo popisné
Obec
PSČ
Adresa pro zasílání materiálů
(pokud se liší od předchozí)
Kraj / Sokolská župa
Kontaktní osoba
Telefon

O PROJEKTU JSME SE DOZVĚDĚLI

(můžete vybrat i více možností)


DO PROJEKTU SE HLÁSÍ

Počet tříd/oddílů
Počet pedagogů/cvičitelů, kteří
se zapojí do projektu
Každé z dětí bude mít svůj vlastní sešit, do kterého si bude zaznamenávat své úspěchy. Vypište prosím počty dětí v jednotlivých věkových kategoriích.
Sešity jsou odlišné pro každou kategorii, zejména počtem a obtížností jednotlivých úkolů.
Kategorie 3 - 4 roky
Kategorie 4 - 5 roky
Kategorie 5 - 6 roky

ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME TYTO MATERIÁLY (v kusech):

Na začátek školního roku od nás obdržíte Manuál pro pedagogy s veškerou metodikou, sešity pro děti podle věkových kategorií, plakát pro každou třídu + samolepky zvířátek, samolepky na dveře třídy a školky se znakem projektu.
Manuál pro pedagogy
Plakát pro třídu
Sešit pro děti
Celková částka
Účast v projektu je zpoplatněna příspěvkem 20 Kč / za dítě / za rok. Celková částka Vám bude fakturována po dodání sešitů začátkem školního roku 2020/2021.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE VAŠÍ ŠKOLKY / JEDNOTY / ORGANIZACE

Název subjektu
Ulice + číslo popisné
Obec
PSČ
DIČ
VYPLNIL/A*
*Tato přihláška slouží jako závazná objednávka materiálů pro 5. ročník projektu Se Sokolem do života. Podrobné informace k zaslání materiálů a fakturaci Vám budou zaslány po uzavření registrace.
Odesláním této přihlášky dáváte SOUHLAS se zpracováním zadaných údajů pro využití v rámci projektu Se Sokolem do života.
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na email sesokolemdozivota@sokol.eu

PARTNEŘI PROJEKTU


Institucionální partneři

Generální partner                   Hlavní partner               
Partneři