Radní pro školství z Ostravy kvituje dobrou metodiku pro učitele MŠ Projekt Se Sokolem do života tento požadavek splňuje 

Zveřejněno 07.08.2021

„Projekt Se sokolem do života je metodicky velmi dobře připraven a je ve finančních silách každého zřizovatele se do něj zapojit. Sokol je instituce s dlouhou historií, která dokáže zajistit kvalitně zpracovanou metodiku i personální zajištění a není tak třeba vymýšlet vlastní projekty na podporu pohybu u nejmenších," říká v rozhovoru náměstkyně primátora Ostravy a radní pro školství a sport Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. Vítá také prodloužení registrace mateřských škol do poloviny září, protože vedení MŠ mělo na konci roku velmi mnoho práce.

Podpořila jste zapojení "vašich" tedy ostravských mateřských škol do projektu Se Sokolem do života. Co Vás na tomto projektu oslovilo?

Projekt Se Sokolem do života vnímám jako skvělou příležitost, jak zapracovat na pohybové gramotností dětí. Vztah k pohybu, zvládnutí základních pohybových aktivit je důležitý pro celkový rozvoj dítěte, stejně jako rozvoj řeči nebo myšlení. Dospělí lidé si často stěžují, že děti sedí jen u počítačů a jsou obézní, ale k tomu, aby se hýbali a byli aktivní jim musíme vytvořit podmínky už od útlého dětství, ideálně zábavnou formou tak, aby pohyb vnímali jako přirozenou součást svého života.

Je podle Vás důležité správné metodické vedení pedagogů a dalších pracovníků, kteří pracují s nejmenšími dětmi a vymýšlejí pro ně pohybové aktivity?

Metodická podpora je velmi důležitá, už kvůli tomu, co jsem zmínila výše. Pohybové aktivity musí děti bavit a zároveň musí mít pedagog jistotu, že s dětmi pracuje správně a je schopen kontrolovat provedení jednotlivých pohybových aktivit. Učitel v mateřské školce je tak trochu kouzelník, který musí ovládat mnoho kompetencí, proto i samy školky kvitují každou pomoc v rozvoji a posunu v práci s dětmi.

Kolik mateřských škol ve vaší působnosti se prozatím do projektu zapojilo?

V tuto chvíli je v Ostravě do projektu zapojeno celkem 26 mateřských škol, některé z nich již delší dobu. Věřím, že do začátku školního roku se do projektu připojí i další školky.

Vítáte prodloužení registrací do poloviny září?

Určitě vítám. Vzhledem k pandemii toho mateřské školky musely až do konce školního roku řešit nadstandardně mnoho. Výzva k zapojení se do projektu byla promována ke konci školního roku a dle mého mnoho školek již nemělo kapacitu promýšlet nové aktivity v následujících školním roce. Také nebylo jasné, jak bude vypadat situace na podzim.

Myslíte, že přinese více přihlášených ostravských školek?

Po zaslouženém odpočinku a s novým školním rokem i díky příznivé epidemiologické situaci budou mít školky větší motivaci a také prostor se do projektu zapojit. Navíc, při zapojování se do projektů nejlépe funguje osobní reference a doporučení jednotlivých školek, ve které doufám během pravidelného setkání ředitelů mateřských škol v září.

Jaké jsou ohlasy ředitelek či ředitelů MŠ s nimiž jste o projektu hovořila?

Ohlasy jsou pozitivní zvlášť díky referencím ředitelek školek, které se do projektu již zapojily. Kvitují kvalitně zpracovaný materiál jak pro učitele, tak pro děti (sešitky, plyšáci, medaile, diplomy i drobné dárky). Děti jsou motivované a v projektu díky jeho nastavení zažívají úspěch, což je velmi motivující. Formují v sobě kladný vztah ke sportu. Naši ředitelé se také těší na spolupráci s rodinami dětí, která je v projektu také obsažena.

Co byste vzkázala kolegyním a kolegům radním pro školství ostatních statutárních měst v souvislosti s projektem Se Sokolem do života?

Projekt je metodicky velmi dobře připraven a je ve finančních silách každého zřizovatele se do něj zapojit. Sokol je instituce s dlouhou historií, která dokáže zajistit kvalitně zpracovanou metodiku i personální zajištění a není tak třeba vymýšlet vlastní projekty na podporu pohybu u nejmenších.

PARTNEŘI PROJEKTU


Institucionální partneři

Generální partner                   Hlavní partner               
Partneři

Hlavní mediální partner