Pestrost projektu oceňují děti, učitelé i rodiče  

Zveřejněno 23.06.2020

Se Sokolem do života je program pohybové gramotnosti pro nejmenší děti od 3 do let v mateřských školách anebo různých sportovních oddílech včetně sokolských jednot. Co přesně se pod tímto označením skrývá? Především pohybová cvičení s různou obtížností podle věkových kategorií. To ale není vše. Děti zapojené v programu si také rozvíjejí poznání a plní netradiční úkoly.

Přirozená cvičení, obratnost a dovednosti s míčem jsou a věnovány pohybovým úkolům, jejichž cílem je rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost. „Základem pohybu je nabídka široké škály činností, ve kterých rozvíjíme a zdokonalujeme základní pohybové schopnosti dětí – chůzi, běh, skoky a poskoky, lezení, plazení, házení a chytání -  ale také celkovou obratnost při zdolávání překážek či použití sportovních prostředků,“ upřesňuje Věra Smejkalová, metodička České obce sokolské a také jedna z autorek projektu.

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí holkám a klukům činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm. A konečně netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími. Děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě a na podzim. „Přehlednost, pestrost, možnost vyžití v běžném režimu dne,“ to na programu oceňuje například Jirka Kubátová z MŠ Kostelec u Křížků.

Poslední dvě oblasti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu také rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky či jednoty ve stejném městě. „Baví nás ta rozmanitost úkolů a možnost plnit úkoly venku i uvnitř,“ říká Petra Kovaříková z MŠ Žďár. Z pražské MŠ a ZŠ generála Františka Fejta zase zní: „Reakce dětí i rodičů, to nás těší. Hlavně jejich spokojenost.“  

A to také těší nás. Přidejte se taky, registrace stále běží online na https://www.sesokolemdozivota.cz/registrace.   

PARTNEŘI PROJEKTU


Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři projektu

Partneři projektu

Institucionální partneři projektu