Řekli o projektu

Projekt mě vede velmi dobře a uceleně od jednodušších po složitější činnosti, nestane se tak, že bych něco omylem vynechala. Díky sešitu se samolepkami a skupinou zvířátek děti cvičí s nadšením a velmi se snaží úkoly plnit poctivě pod dohledem sokolíka Pepy. Vyzkouší a natrénují tak pohybové dovednosti, ke kterým by se jinak vůbec nedostaly.

Veronika Horká, Mateřská škola Pod Ještědem

 

Do projektu Se sokolem do života jsme se zapojili tento rok poprvé, díky nabídce, která přišla do školky. Důvodem byla hlavně motivace posunout nás a děti někam dál a vytvořit dětem dobrou startovní pozici do života, protože nejen „sportem ku zdraví“ ale také proto, že hrubá motorika a obratnost je základní kámen pro další úspěšný rozvoj dětí ve všech jeho dalších oblastech, jako je jemná motorika, myšlení, řeč apod. Na projektu oceňuji zaprvé široký záběr a všestrannost – jsou tam aktivity na celý školní rok, ven i do interiéru a nezapomíná se také na přirozený pohyb dětí, na tradice… Celý projekt dopomáhá nám učitelkám k tomu, abychom neopomíjely nějakou oblast a rozvíjely děti komplexně, kvalitně a hlavně hravou formou. Zadruhé propracovanost metodiky, protože díky ní nemusím sáhodlouze přemýšlet, co k tomu všechno budu potřebovat, můžu se spolehnout na to, že během roku ukážu a „naučím“ děti vše, co by v jejich věku měly zvládnout. Díky metodice a sešitům pro děti jsou i děti motivované a těší se, že dostanou samolepku za splnění úkolu, snaží se a díky ilustracím také vědí, co je třeba bude čekat příště.

Nikol Chreňová, ZŠ a MŠ Velká Jesenice, okres Náchod

 

Cvičení se zvířátky ze Sokola je skvělá motivace pro nejmenší děti. Zvířátka převzala roli autority a nenásilně vedou děti k pohybu. Děti se učí skákat jako žabka, zdolávat překážky jako opičky či se pohybují ve výškách jako sokol. Jelikož třídy jsou plné dětí, hrozí nebezpečí při honičkách či cvičení s pomůckami, rádi jsme využili pronájmu tělocvičny v sousedící základní škole. Výhodou byl velký prostor pro pohybové aktivity, poznávání a seznamování se s novým tělovýchovným nářadím. Obrovské pozitivum bylo i v samotném rozvoji samostatnosti dětí, musely se převléknout do sportovního oblečení, reagovat na nová daná pravidla v tělocvičně, aby se nestala nehoda.  Před hodinou jsme děti motivovaly obrázkem ze sešitku a seznámily s náplní hodiny. No a po cvičení už se děti těšily, jak si do sešitku nalepí nálepku, která jim byla odměnou za dobře zvládnuté hry a cvičení. Jelikož přišla doba Covid-19, musely jsme docházku do tělocvičny ukončit. Ale neklesáme na mysli a s dětmi cvičíme dále ve třídě, kde používáme žebřiny, lavičku a žíněnku. Díky projektu jsem shledala celkem překvapivé, pro mě, zjištění, že děti nezvládají techniku hodu, neumí skákat přes švihadlo a velké potíže jim činí i skok z místa.

Marie Johaníková, Mateřská škola Mariánské náměstí, Uherský Brod

 

Pedagogové si nejvíce cení, jak je cely projekt vymyšlený. Velmi to usnadňuje pravidelné zařazování pohybových aktivit do běžného dne. Velmi pozitivně hodnotíme také nabídku pohybových aktivit, je tam myšleno na všechny části těla, nabídka je pestrá a zajímavá. Je pak velmi jednoduché děti k aktivitám motivovat. Každá třída si s projektem pracuje individuálně a jednou za rok probíhá sportovní projekt celé naší školky, kterým se uzavírá celý projekt. Cvičení ve školce jinak probíhá každý den, tedy k nějakým oblíbeným cvikům se pravidelně a opakovaně vracíme.

Ivana Rollerová, MŠ Rudná, Praha - západ

PARTNEŘI PROJEKTU


Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři projektu

Partneři projektu

Institucionální partneři projektu