O projektu

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Stručný obsah projektu

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

  1. Přirozená cvičení
  2. Obratnost
  3. Dovednosti s míčem
  4. Rozvíjení poznání
  5. Netradiční činnosti

 

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve městě.

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost
a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání
a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny - nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie
ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál (Sešit 1,2,3), ve kterém jsou zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.

 

Materiály k projektu a jak se s nimi pracuje

Všem, kteří se zapojí do projektu, poskytuje Česká obec sokolská veškeré materiály zdarma. Projekt
je koncipovaný pro celý školní rok. Jedná se zejména o netradiční aktivity, které jsou vázané na roční období a nelze je splnit jindy (sáňkování, pouštění draků). Co se týká pohybových úkolů, záleží na šikovnosti dětí, které učíme. Podle toho můžeme měnit obtížnosti úkolů nebo je obměňovat a přizpůsobovat si tak program projektu podle svých možností. Na závěr lze uspořádat olympiádu všech tříd/oddílů, kde si poměří děti síly navzájem a budou mít pěkný zážitek. Originální nápady jsou vítanou invencí v zaběhlých kolejích každoročních opakujících se plánů a rozvrhů.

V první řadě to jsou sešity pro děti a metodika pro pedagogy.

Sešity pro děti jsou barevně odlišené, aby se dalo snadno rozpoznat, k jaké věkové kategorii přísluší. Nejmladší děti mají sešit oranžový (sešit 1), prostřední kategorie zelený (sešit 2) a nejstarší skupina má sešit modrý (sešit 3). Každé dítě v projektu má svůj vlastní deníček, kam si zaznamenává
své úspěchy a splněné úkoly pomocí samolepek. Vždy, když splní některý z úkolů, najde si samolepku s piktogramem dané oblasti a nalepí ji do příslušného okénka s číslem úkolu (např. splní úkol z oblasti práce s míčem, najde tedy samolepku s míčem a nalepí ji na stránku s ježečkem). Samolepky jsou součástí sešitu, aby se dětem neztratily.

Manuál pro pedagogy slouží jako metodika, která provádí pedagoga cvičením a aktivitami ve všech oblastech projektu. Obsahuje úkoly ze všech kategorií a je tedy univerzálním průvodcem. Pokud však nejsou podmínky ve vašem zařízení takové, jak autorky projektu předpokládají, a schází vám některé tělocvičné pomůcky či nářadí, lze si je přizpůsobit tak, aby se daly zvládnout i u vás v tělocvičně. Stejný prostor pro úpravy nastává i v případě, že máte věkově smíšenou skupinu (malotřídka, děti mladší 3 let anebo naopak starší s odkladem), kdy je třeba zareagovat na tuto situaci a aktivity přizpůsobit tak, aby je děti zvládly.

Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových a rozumových aktivit, začlenily pohyb do budoucího života a naučily se ho mít rády. Důležitou součástí je i podpora ze strany rodičů.

Další materiální podporou, kterou účastníci projektu obdrží, je plakát velikosti A3 s pěti prázdnými okénky a samolepky. Tento plakát si každá třída/oddíl vyvěsí na viditelné místo. V případě, že splní všechny úkoly z některé z pěti oblastí, nalepí si do příslušného okénka samolepku s hlavičkou zvířátka, které k ní patří.

Součástí materiálního vybavení jsou i samolepky na vstupní dveře objektu, které jsou informací, že TJ/MŠ garantuje pohyb jako součást zdravého způsobu života.

Po úspěšném zakončení a splnění všech úkolů, obdrží všechny děti odměnu v podobě diplomu
a drobných dárkových předmětů.

O PROJEKTU

O PROJEKTU

Sokol, jako tělovýchovná organizace, funguje už přes 150 let a velkou měrou se podílí na tělesném rozvoji napříč českou populací. V projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme.

Abychom mohli Vám v projektu mohli nabídnout veškerý komfort a doplňkové aktivity, jako jsou workshopy pro děti, semináře pro pedagogy, nové publikace s tématy k předškolnímu vzdělávání a další, zavedli jsme finanční spoluúčast zapojených subjektů. Tento účastnický poplatek činí 20 Kč za přihlášené dítě na celý školní rok. Žádné další poplatky, například za materiály nebo odměny, na Vás v projektu už dále nečekají.

Podívejte se na naše promo video a udělejte si obrázek o tom, jak projekt probíhá.

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:
1) Přirozená cvičení
2) Obratnost
3) Dovednosti s míčem
4) Rozvíjení poznání
5) Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve městě.

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny - nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál (Sešit 1,2,3), ve kterém jsou zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.

Letošní 5. ročník

Letošní 5. ročník

Do letošního 5. ročníku pro školní rok 2020/2021 se zapojilo:

  • 90 405 dětí
  • 8 105 pedagogů
  • 1 656 subjektů za řad mateřských škol, tělocvičných jednot, sportovních oddílů a dětských skupin z ČR i zahraničí

Máme velkou radost, že se nám sokolské oddíly, další volnočasové organizace a zejména mateřské školky hlásí na cvičení opakovaně, ale co je úžasné, že se do projektu letos zaregistrovalo mnoho nových zájemců o cvičení se zvířátky podle Sokola.

V letošním roce opět plánujeme pořádání sportovních dní, workshopů, při kterých si děti z "našich" mateřinek mohou v sokolovnách vyzkoušet spoustu zajímavých her a činností nebo překonat svůj strach při šplhání na síti, žebřinách nebo lanových překážkách. Pořádání workshopů bude záviset na epidemiologické situaci. Více o workshopech.

Novinka – akreditovaný seminář pro pedagogy

Nově letos otevíráme akreditovný seminář pro pedagogy, ve kterém získají nejen informace k projektu, vyzkouší si metodiku z našeho programu, ale také se dozví mnoho zajímavostí z oblasti předškolního vzdělávání.

Mimo akreditované semináře také nabídneme semináře bez akreditací na různá témata jako hudebně pohybová výchova, zdravotní pohybová výchova u předškolních dětí, metodická příprava k projektu, pohybové hry apod. Více k seminářům.

Registrace do projektu pro mateřské školy, sokolské jednoty a volnočasové organizace

Registrace do projektu pro mateřské školy, sokolské jednoty a volnočasové organizace

REGISTRACE DO LETOŠNÍHO 5. ROČNÍKU BYLA UZAVŘENA.

Program našeho projektu obsahuje celoroční aktivity, při pozdějším přihlášení by tedy už nebyl čas na splnění všech zadaných úkolů.

REGISTRACI DO 6. ROČNÍKU pro školní rok 2021/2022 spustíme začátkem června. Bude probíhat online přímo na této stránce. V případě, že máte zájem se zapojit do příštího ročníku a chcete dát včas vědět o spuštění registrace nebo pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás na emailu sesokolemdozivota@sokol.eu.

                                                                                                                       

Projekt v médiích
Řekli o projektu

Řekli o projektu

Naše MŠ je opět přihlášená do pokračování - 4.ročníku. Mnohokrát děkujeme za spolupráci a celoroční vedení projektu i veškeré materiály, které od Vás dostáváme. Málo kdy jsou pro nás jakékoli projekty takto nenáročné a přitom díky Vaší přípravě skvěle vedené a přínosné.

Naděžda Urbanová, ředitelka mateřské školy Przedszkole, Vendryně

 

Děkujeme Vám za možnost zúčastnit se úžasného projektu. Zpracování bylo skutečně perfektní, děti byly zaujaté plnit úkoly. 

Za MŠ Sovička v České Lípě, Libuše Šťastná

 

Mockrát bych chtěla poděkovat za workshop,,Cesta kolem světa",kterého jsme se zúčastnily s dětmi v Pardubicích.
Byly jsme s dětmi nadšené a moc se nám líbil celý průběh cvičení a zapálení do akce.Moc jsme si to s dětmi užily. Poděkování patří všem organizátorkám a cvičitelkám.Přejeme všem hodně dalších úspěšných akcí.S pozdravem a přáním hezkých dnů.

Rambousková Blanka ,vedoucí učitelka MŠ Čtyřlístek ,odloučené pracoviště Nemošice

 

Materiály jsou skvělé. Pedagogům se s nimi velmi dobře pracuje a děti cvičení baví. Sešity jsou motivační, za nás opravdu skvělá iniciativa!!!

Lucie England, Little England Academy

 

O Sokole

O Sokole

Sokol je nejstarší a největší český neziskový spolek, který se zaměřuje na pohybovou gramotnost a šíření radosti z pohybu ve všech věkových kategoriích.

Na počátku Sokola byla myšlenka sokolského programu, který formuloval dr. Miroslav Tyrš v roce 1862. Na antickém principu kalokagathie Tyrš postavil ideál člověka tělesně zdatného, duševně a morálně vyspělého, připraveného pracovat a bránit svůj národ. Takový je Sokol i ve 21. století, má shodné cíle jen za použití současných prostředků. 

V současnosti Sokol nabízí vyžití ve více než 80 sportovních odvětvích a v oddílech sportovní všestrannosti. Tyto oddíly se podle místních podmínek věnují všestranným pohybovým dovednostem. Nabízejí tradiční pohybové aktivity jako jsou sportovní hry (př. florbal, volejbal), základy gymnastiky a atletiky, plavání i různé formy cvičení s hudbou, kondiční cvičení a specializovaná zdravotní cvičení, ale i dnes velmi populární parkour nebo cvičení tzv. nového cirkusu. Sportovat a cvičit mohou v Sokole pod vedením kvalifikovaných cvičitelů úplně všichni, od nejranějšího věku až po vysoký seniorský věk, kteří si chtějí udržet dobrou kondici a zdravého ducha ve zdravém těle. Součástí sokolských aktivit je i bohatá kulturní činnost. V našich jednotách najdete loutková divadla, ochotnické divadelní soubory, folklórní soubory, hudební i pěvecká tělesa. 

Naše cvičební a kulturní programy, prověřené 157 lety dennodenní praxe, jsou připraveny pro všechny - od předškolních dětí po seniory. Najděte si na našem webu nebo facebooku nejbližší z našich 1 100 jednot a zjistěte si, jakou nabídku mají pro vás a vaše děti. 

PARTNEŘI PROJEKTU


Institucionální partneři

Generální partner                   Hlavní partner               
Partneři

Hlavní mediální partner