O projektu

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Stručný obsah projektu

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

  1. Přirozená cvičení
  2. Obratnost
  3. Dovednosti s míčem
  4. Rozvíjení poznání
  5. Netradiční činnosti

 

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve městě.

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost
a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání
a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny - nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie
ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál (Sešit 1,2,3), ve kterém jsou zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.

 

Materiály k projektu a jak se s nimi pracuje

Všem, kteří se zapojí do projektu, poskytuje Česká obec sokolská veškeré materiály zdarma. Projekt
je koncipovaný pro celý školní rok. Jedná se zejména o netradiční aktivity, které jsou vázané na roční období a nelze je splnit jindy (sáňkování, pouštění draků). Co se týká pohybových úkolů, záleží na šikovnosti dětí, které učíme. Podle toho můžeme měnit obtížnosti úkolů nebo je obměňovat a přizpůsobovat si tak program projektu podle svých možností. Na závěr lze uspořádat olympiádu všech tříd/oddílů, kde si poměří děti síly navzájem a budou mít pěkný zážitek. Originální nápady jsou vítanou invencí v zaběhlých kolejích každoročních opakujících se plánů a rozvrhů.

V první řadě to jsou sešity pro děti a metodika pro pedagogy.

Sešity pro děti jsou barevně odlišené, aby se dalo snadno rozpoznat, k jaké věkové kategorii přísluší. Nejmladší děti mají sešit oranžový (sešit 1), prostřední kategorie zelený (sešit 2) a nejstarší skupina má sešit modrý (sešit 3). Každé dítě v projektu má svůj vlastní deníček, kam si zaznamenává
své úspěchy a splněné úkoly pomocí samolepek. Vždy, když splní některý z úkolů, najde si samolepku s piktogramem dané oblasti a nalepí ji do příslušného okénka s číslem úkolu (např. splní úkol z oblasti práce s míčem, najde tedy samolepku s míčem a nalepí ji na stránku s ježečkem). Samolepky jsou součástí sešitu, aby se dětem neztratily.

Manuál pro pedagogy slouží jako metodika, která provádí pedagoga cvičením a aktivitami ve všech oblastech projektu. Obsahuje úkoly ze všech kategorií a je tedy univerzálním průvodcem. Pokud však nejsou podmínky ve vašem zařízení takové, jak autorky projektu předpokládají, a schází vám některé tělocvičné pomůcky či nářadí, lze si je přizpůsobit tak, aby se daly zvládnout i u vás v tělocvičně. Stejný prostor pro úpravy nastává i v případě, že máte věkově smíšenou skupinu (malotřídka, děti mladší 3 let anebo naopak starší s odkladem), kdy je třeba zareagovat na tuto situaci a aktivity přizpůsobit tak, aby je děti zvládly.

Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových a rozumových aktivit, začlenily pohyb do budoucího života a naučily se ho mít rády. Důležitou součástí je i podpora ze strany rodičů.

Další materiální podporou, kterou účastníci projektu obdrží, je plakát velikosti A3 s pěti prázdnými okénky a samolepky. Tento plakát si každá třída/oddíl vyvěsí na viditelné místo. V případě, že splní všechny úkoly z některé z pěti oblastí, nalepí si do příslušného okénka samolepku s hlavičkou zvířátka, které k ní patří.

Součástí materiálního vybavení jsou i samolepky na vstupní dveře objektu, které jsou informací, že TJ/MŠ garantuje pohyb jako součást zdravého způsobu života.

Po úspěšném zakončení a splnění všech úkolů, obdrží všechny děti odměnu v podobě diplomu
a drobných dárkových předmětů.

O PROJEKTU

O PROJEKTU

Sokol, jako tělovýchovná organizace, funguje už 160 let a velkou měrou se podílí na tělesném rozvoji napříč českou populací. V projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme.

Abychom mohli Vám v projektu mohli nabídnout veškerý komfort a doplňkové aktivity, jako jsou workshopy pro děti, semináře pro pedagogy, nové publikace s tématy k předškolnímu vzdělávání a další, zavedli jsme finanční spoluúčast zapojených subjektů. Tento účastnický poplatek činí 30 Kč za přihlášené dítě na celý školní rok. Žádné další poplatky, například za materiály nebo odměny, na Vás v projektu už dále nečekají.

Podívejte se na naše promo video a udělejte si obrázek o tom, jak projekt probíhá.

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:
1) Přirozená cvičení
2) Obratnost
3) Dovednosti s míčem
4) Rozvíjení poznání
5) Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve městě.

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny - nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál (Sešit 1,2,3), ve kterém jsou zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.

Letošní 6. ročník

Letošní 6. ročník

Do letošního 6. ročníku pro školní rok 2021/2022 se zapojilo:

  • 100 906 dětí
  • 9 274 pedagogů
  • 1 836 subjektů za řad mateřských škol, tělocvičných jednot, sportovních oddílů a dětských skupin z ČR i zahraničí

Máme velkou radost, že se nám sokolské oddíly, další volnočasové organizace a zejména mateřské školky hlásí na cvičení opakovaně, ale co je úžasné, že se do projektu letos zaregistrovalo mnoho nových zájemců o cvičení se zvířátky podle Sokola.

V letošním roce opět plánujeme pořádání sportovních dní, workshopů, při kterých si děti z "našich" mateřinek mohou v sokolovnách vyzkoušet spoustu zajímavých her a činností nebo překonat svůj strach při šplhání na síti, žebřinách nebo lanových překážkách. Pořádání workshopů bude záviset na epidemiologické situaci. Více o workshopech.

Novinka – akreditovaný seminář pro pedagogy

Nově letos otevíráme akreditovný seminář pro pedagogy, ve kterém získají nejen informace k projektu, vyzkouší si metodiku z našeho programu, ale také se dozví mnoho zajímavostí z oblasti předškolního vzdělávání.

Mimo akreditované semináře také nabídneme semináře bez akreditací na různá témata jako hudebně pohybová výchova, zdravotní pohybová výchova u předškolních dětí, metodická příprava k projektu, pohybové hry apod. Více k seminářům.

Registrace do projektu pro mateřské školy, sokolské jednoty a volnočasové organizace

Registrace do projektu pro mateřské školy, sokolské jednoty a volnočasové organizace

Největší projekt na pohybovou gramotnost českých předškoláků spustil registraci do již 7. ročníku. 

Tak co, přidáte se k nám? A pomůžete nám motivovat a rozvíjet české předškoláky k pohybu?

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY: 

https://forms.gle/p9kagB5BmuPAQBeN7

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY: 

https://forms.gle/tJQ8QviGi2jJHuyj7

 

 

Projekt v médiích

Projekt v médiích

Řekli o projektu

Řekli o projektu

Projekt mě vede velmi dobře a uceleně od jednodušších po složitější činnosti, nestane se tak, že bych něco omylem vynechala. Díky sešitu se samolepkami a skupinou zvířátek děti cvičí s nadšením a velmi se snaží úkoly plnit poctivě pod dohledem sokolíka Pepy. Vyzkouší a natrénují tak pohybové dovednosti, ke kterým by se jinak vůbec nedostaly.

Veronika Horká, Mateřská škola Pod Ještědem

 

Do projektu Se sokolem do života jsme se zapojili tento rok poprvé, díky nabídce, která přišla do školky. Důvodem byla hlavně motivace posunout nás a děti někam dál a vytvořit dětem dobrou startovní pozici do života, protože nejen „sportem ku zdraví“ ale také proto, že hrubá motorika a obratnost je základní kámen pro další úspěšný rozvoj dětí ve všech jeho dalších oblastech, jako je jemná motorika, myšlení, řeč apod. Na projektu oceňuji zaprvé široký záběr a všestrannost – jsou tam aktivity na celý školní rok, ven i do interiéru a nezapomíná se také na přirozený pohyb dětí, na tradice… Celý projekt dopomáhá nám učitelkám k tomu, abychom neopomíjely nějakou oblast a rozvíjely děti komplexně, kvalitně a hlavně hravou formou. Zadruhé propracovanost metodiky, protože díky ní nemusím sáhodlouze přemýšlet, co k tomu všechno budu potřebovat, můžu se spolehnout na to, že během roku ukážu a „naučím“ děti vše, co by v jejich věku měly zvládnout. Díky metodice a sešitům pro děti jsou i děti motivované a těší se, že dostanou samolepku za splnění úkolu, snaží se a díky ilustracím také vědí, co je třeba bude čekat příště.

Nikol Chreňová, ZŠ a MŠ Velká Jesenice, okres Náchod

 

Cvičení se zvířátky ze Sokola je skvělá motivace pro nejmenší děti. Zvířátka převzala roli autority a nenásilně vedou děti k pohybu. Děti se učí skákat jako žabka, zdolávat překážky jako opičky či se pohybují ve výškách jako sokol. Jelikož třídy jsou plné dětí, hrozí nebezpečí při honičkách či cvičení s pomůckami, rádi jsme využili pronájmu tělocvičny v sousedící základní škole. Výhodou byl velký prostor pro pohybové aktivity, poznávání a seznamování se s novým tělovýchovným nářadím. Obrovské pozitivum bylo i v samotném rozvoji samostatnosti dětí, musely se převléknout do sportovního oblečení, reagovat na nová daná pravidla v tělocvičně, aby se nestala nehoda.  Před hodinou jsme děti motivovaly obrázkem ze sešitku a seznámily s náplní hodiny. No a po cvičení už se děti těšily, jak si do sešitku nalepí nálepku, která jim byla odměnou za dobře zvládnuté hry a cvičení. Jelikož přišla doba Covid-19, musely jsme docházku do tělocvičny ukončit. Ale neklesáme na mysli a s dětmi cvičíme dále ve třídě, kde používáme žebřiny, lavičku a žíněnku. Díky projektu jsem shledala celkem překvapivé, pro mě, zjištění, že děti nezvládají techniku hodu, neumí skákat přes švihadlo a velké potíže jim činí i skok z místa.

Marie Johaníková, Mateřská škola Mariánské náměstí, Uherský Brod

 

Pedagogové si nejvíce cení, jak je cely projekt vymyšlený. Velmi to usnadňuje pravidelné zařazování pohybových aktivit do běžného dne. Velmi pozitivně hodnotíme také nabídku pohybových aktivit, je tam myšleno na všechny části těla, nabídka je pestrá a zajímavá. Je pak velmi jednoduché děti k aktivitám motivovat. Každá třída si s projektem pracuje individuálně a jednou za rok probíhá sportovní projekt celé naší školky, kterým se uzavírá celý projekt. Cvičení ve školce jinak probíhá každý den, tedy k nějakým oblíbeným cvikům se pravidelně a opakovaně vracíme.

Ivana Rollerová, MŠ Rudná, Praha - západ

O Sokole

O Sokole

Sokol je nejstarší a největší český neziskový spolek, který se zaměřuje na pohybovou gramotnost a šíření radosti z pohybu ve všech věkových kategoriích.

Na počátku Sokola byla myšlenka sokolského programu, který formuloval dr. Miroslav Tyrš v roce 1862. Na antickém principu kalokagathie Tyrš postavil ideál člověka tělesně zdatného, duševně a morálně vyspělého, připraveného pracovat a bránit svůj národ. Takový je Sokol i ve 21. století, má shodné cíle jen za použití současných prostředků. 

V současnosti Sokol nabízí vyžití ve více než 80 sportovních odvětvích a v oddílech sportovní všestrannosti. Tyto oddíly se podle místních podmínek věnují všestranným pohybovým dovednostem. Nabízejí tradiční pohybové aktivity jako jsou sportovní hry (př. florbal, volejbal), základy gymnastiky a atletiky, plavání i různé formy cvičení s hudbou, kondiční cvičení a specializovaná zdravotní cvičení, ale i dnes velmi populární parkour nebo cvičení tzv. nového cirkusu. Sportovat a cvičit mohou v Sokole pod vedením kvalifikovaných cvičitelů úplně všichni, od nejranějšího věku až po vysoký seniorský věk, kteří si chtějí udržet dobrou kondici a zdravého ducha ve zdravém těle. Součástí sokolských aktivit je i bohatá kulturní činnost. V našich jednotách najdete loutková divadla, ochotnické divadelní soubory, folklórní soubory, hudební i pěvecká tělesa. 

Naše cvičební a kulturní programy, prověřené 157 lety dennodenní praxe, jsou připraveny pro všechny - od předškolních dětí po seniory. Najděte si na našem webu nebo facebooku nejbližší z našich 1 100 jednot a zjistěte si, jakou nabídku mají pro vás a vaše děti. 

PARTNEŘI PROJEKTU


Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři projektu

Partneři projektu

Institucionální partneři projektu