SOKOL V LÉTĚ NA VÝLETĚ - MOSTY

Sokolík Pepík se zvířátky vylezli na tu nejvyšší rozhlednu, kterou našli. "Jé, to je krása. Až se mi z toho trochu točí hlava." "Podívej, tohle je cesta, kterou jsme přišli. A támhle v dálce jsou hory. A tam na tom kopci je hrad." "A co je to ten modrý had pod kopcem? Neublíží mi?" ptal se zvědavě Pepík. "Neboj se, Pepíku. To je řeka a támhle přes ni vede most. Pojď, půjdeme to prozkoumat."

 

 

1. PRAHA – TROJSKÁ LÁVKA

Trojská lávka je lávka přes Vltavu mezi Trójou a Císařským ostrovem. Na stejném místě stávala lávka z roku 1984, která ale v prosinci 2017 spadla. Nová lávka se otevřela na podzim 2020 (v mezidobí zde fungoval přívoz) a je 256 m dlouhá a 4 m široká. Na rozdíl od původní lávky je konstrukce navržena tak, aby nekorodovala a byla snadno kontrolovatelná. Lávka je určená pro pěší a cyklisty. Výlet k Trojské lávce je možné spojit s návštěvou Stromovky, Zoologické zahrady, Botanické zahrady, nebo třeba procházkou kolem Vltavy a vodáckého kanálu v Troji.

2. STŘEDOČESKÝ KRAJ – KAMENNÝ MOST V TOUŠICÍCH

Kamenný most pochází z 2. poloviny 17 století a dochoval se bez novodobých úprav. Most má pět oblouků a jeho pilíře jsou založeny přímo na skalním prahu, na návodní straně jsou opatřeny břity, sloužícími jako ledolamy. Most je postaven přes Vavřinecký potok na dnes již zaniklé cestě. V blízkosti Toušlic se nachází pohádkové (a to doslova – spousta pohádek se tu točila) město Kouřim. Za návštěvu stojí například skanzen – Muzeum lidových staveb, nebo hradiště Stará Kouřim s naučnou stezkou.

3. LIBERECKÝ KRAJ – VIADUKT V KRYŠTOFOVĚ ÚDOLÍ

V blízkosti Liberce se ve vesnici Novina u Kryštofova Údolí nachází kamenný železniční viadukt z roku 1900. Viadukt je dlouhý 202 m a nejvyšší pilíře dosahují výšky 27 m. Tvořený je 14 poli o rozpětí 12 m šířky. Mezi ním a centrem obce vede trať ještě přes tzv. Malý viadukt – 127 m dlouhý s 10 pilíři a výškou 17 m. Přes Kryštofovo Údolí vede několik značených turistických tras, které přes sedlo Výpřež míří na Ještěd. V Kryštofově údolí je celoročně otevřená expozice betlémů (pouze víkendy 13-16, vstupné 50 Kč, snížená cena 15 Kč.).

4. ÚSTECKÝ KRAJ – MARIÁNSKÝ MOST

Mariánský most tvoří dominantu města Ústí nad Labem. Postaven byl v 90. letech 20. století a vzbudil zájem na celém světě. Most má dva 75 m vysoké pylony, na kterých je zavěšeno 30 lan se samotnou mostní konstrukcí. Jeho středem vede společná komunikace pro auta, cyklisty i chodce. Výlet k Mariánskému mostu lze spojit s výletem na hrad Střekov, další výraznou dominantu Ústí nad Labem. Ten se vypíná na skále vysoko nad řekou Labe. První zmínka pochází z roku 1319, kdy dal Jan Lucemburský postavit nad řekou Labe strážní stanici. Hrad ožil teprve v 19. století v období romantismu, kdy byl inspirací pro mnoho umělců.

5. KARLOVARSKÝ KRAJ – VIADUKT V PERNINKU

Železniční trať zvaná Krušnohorský Semmering spojila v roce 1898 Karlovy Vary s Potůčky. Perninský viadukt je tvořen šesti oblouky o rozpětí 2x8 m, 2x10 m a 2x12 m. V nevyšším bodě dosahuje výšky 20 metrů. Jedná se o nejvýše položené dílo svého druhu Českých drah. V Perninku se nachází obnovený lesopark s nově vytvořenou křížovou cestou z javorů klenů nebo kostel Nejsvětější Trojice z počátku 18. století. Výlet je také možné spojit s výstupem na nedaleký Plešivec (1028 m n. m.) na jehož vrcholu stojí 16 vysoká rozhledna, nebo na Tisovský vrch (977 m n. m.) s rozhlednou Pajndl.

6. PLZEŇSKÝ KRAJ – WILSONŮV MOST

Kamenný Wilsonův most stojí v Plzni nad řekou Radbuzou. Postaven byl v roce 1913 jako Most císaře Františka Josefa I. Za první republiky byl přejmenován na Wilsonův most na památku amerického prezidenta, který se zasadil o vznik samostatného Československa. Po roce 1948 se pak nějakou dobu jmenoval Stalinův. Plzeň má jistě každý spojenou s vynikajícím pivem, které se tu vaří od roku 1842. Navštívit lze pivovar Plzeňský Prazdroj, nebo Pivovarské muzeum. Malí výletníci ale možná více ocení návštěvu Muzea loutek – vždyť z Plzně pocházejí Spejbl a Hurvínek.

7. JIHOČESKÝ KRAJ – KAMENNÝ MOST V PÍSKU

Nejstarší dochovaný most v Čechách byl postaven ve 13. století v Písku přes řeku Otavu. Písecký kamenný most je dlouhý 110 m, široký 6,5 m a stojí na 7 pilířích. Na mostě jsou umístěné repliky barokních soch. Dříve ho chránívaly na obou březích věže. Při velké povodní v roce 2002 byly z mostu vidět pouze barokní sochy. Z Píseckého mostu je vidět nábřeží podél Čechovy ulice – podle domů s barevnými fasádami se mu říká Amsterdam. Za vidění stojí i elektrárna královského města Písku s dobovým a dosud funkčním vybavením, nebo expozice Prácheňského muzea o rýžování zlata v Pootaví. Anebo se můžete vypravit na prohlídku píseckého Zemského hřebčince, který byl postavený na přelomu 19. a 20. století a od roku 2010 je Národní kulturní památkou (prohlídky PO, ST, PÁ).

8. PARDUBICKÝ KRAJ – MOST PRO PĚŠÍ - CHRUDIMKA

Most pro pěší u Pekelského mlýna leží na Vlastivědné stezce krajem Chrudimky. Ta sleduje tok řeky Chrudimky od Filipovského pramene do Chrudimi a celá měří 82 km. Prochází oblastí Žďárských vrchů a Železných hor a seznamuje s historickými, kulturními a přírodními zajímavostmi kraje. Kromě vlastivědné stezky se v blízkosti nachází Keltská naučná stezka, která vede i přes volně přístupnou 14 m vysokou rozhlednu Boika. Keltská stezka začíná i končí v nedalekých Nasavrkách, kde se nachází keltský skanzen, který je rekonstrukcí osady z mladší doby železné.

9. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ – KAMENNÝ MOST VE VAMBERKU A VĚŠADLOVÝ MOST U VAMBERKA

Kamenný most přes Zdobnici ve Vamberku je tříoblouková stavba, která pochází z roku 1865. Díky sochám světců je místními obyvateli nazýván „Malým Karlovým mostem“. Most má dva zkosené pilíře s kamennými ledolamy. Věšadlový most přes Zdobnici u Vamberka je roubený krytý most z roku 1840 a nachází se nedaleko železniční stanice Peklo. Základem nosné konstrukce mostu jsou dvě lichoběžníková věšadla a podélné trámy. Most je dlouhý 17,2 m a široký 6,2 m. Patří k našim nejširším dřevěným mostům. Ve Vamberku vznikla v roce 1889 první česká státní krajkářská škola a dnes je tu Muzeum krajky. V okolí je hned několik hradů a zámků. Nebo se můžete vydat na výlet údolím Divoké Orlice.

10. VYSOČINA – BAROKNNÍ MOST V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU

Město Náměšť se rozkládá na obou březích Oslavy. Od 40. let 18 století spojoval levý břeh, kde se nachází větší část města, se zbytkem města a renesančním zámkem na pravém břehu. Dříve byla přes most vedena veškerá doprava na trase Třebíč Brno. V roce 1986 byl postaven nový silniční most a dnes je tak tento barokní most pouze pro pěší. Most je kamenný, 62 m dlouhý a 8 m široký. Má sedm eliptických oblouků (rozpětí toho největšího je 10 m) a v nejvyšším bodě dosahuje výšky 6,2 m. Na zábradlí je umístěno 20 soch – na začátku a na konci chrání most dvojice archandělů, nad pilíři je osm dvojic světců. Hned na most navazuje historické centrum s náměstím a nad ním renesanční zámek, který byl v 16. století přestaven ze středověkého hradu. Jen kousek od města leží Kralice s Památníkem Bible kralické. Za výlet stojí i romantické údolí Divoké Oslavy s přírodní rezervací.

11. JIHOMORAVSKÝ KRAJ – VIADUKT U OBCE DOLNÍ LOUČKY

V obci Loučky, která leží asi 6 km od Tišnova, se nad údolím říčky Libochovky klene největší železniční most na trati Brno – Havlíčkův Brod. Most je dlouhý 300 m a největší střední oblouk má 120 m a je vysoký 38 m. Stavba viaduktu byla zahájena v roce 1939, ale dokončen byl až v roce 1953: Od viaduktu se dá dojít procházkou údolím říčky Loučky do nedalekého Tišnova, kterému se říká brána Vysočiny. V Tišnově stojí slavný klášter Porta coeli – Brána nebes ze 13. století. V centru města se určitě projděte úzkými Tišnovskými uličkami – nejužší z nich, Koželužská, má jen 77,5 cm a patří mezi nejužší v Česku. Nad Tišnovem se tyčí kopce Květnice a Klucanina, na kterém i rozhledna. Na oba vedou naučné stezky.

12. OLOMOUCKÝ KRAJ – KAMENNÝ MOST V LITOVLI

Litovel leží asi 18 km severozápadně od Olomouce na šesti ramenech Moravy a někdy se jí říká Moravské Benátky, protože má víc než 170 lávek a mostů. Nejstarším z nich (je zároveň nejstarším na Moravě a třetí nejstarší v republice po Karlově mostě a mostě v Písku) je kamenný Svatojánský most z roku 1592. Most stojí na šesti pilířích a uprostřed je socha sv. Jana Nepomuckého. V Litovli je jediné Muzeum harmonik v Česku a také se tu od roku 1893 vaří pivo – místní pivovar nabízí prohlídky spojené s ochutnávkou. Na výlety do přírody je ideální oblast Litovelského Pomoraví a lužní les kolem Nových Zámků. Navštívit můžete také blízké Mladečské a Javoříčské jeskyně.

13. ZLÍNSKÝ KRAJ – MOST V KOSTELANECH NAD MORAVOU

Obec Kostelany nad Moravou se nachází nedaleko Uherského Hradiště. Obcí prochází trasa baťova kanálu a několik cyklotras. Místní naučná stezka vede k Tůni u Kostelan a k mostu přes Moravu, který je národní kulturní památkou. Portálový nýtovaný most ze začátku 20. století připomíná staré řetězové mosty. Z Kostelan do Starého Města vede stezka vhodná pro in-line bruslení. Staré město je spojeno s Velkou Moravou, nachází se zde několik archeologických lokalit a Památník Velké Moravy s interaktivní multimediální expozicí. Staré Město dnes téměř srostlo s Uherským Hradištěm, které je proslulé folklorem a vínem.

14. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – MOST PŘÁTELSTVÍ V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 

Most přátelství je hraniční most spojující polský a český břeh řeky Olše. Státní hranice prochází přesně středem mostu a je vyznačena výraznou čárou. Původní most byl v Českém Těšíně postaven v roce 1880 a jezdily po něm tramvaje. Během 2. světové války byl dvakrát vyhozen do vzduchu. Současný železobetonový most byl postaven v roce 1953. Těšín je starobylé město, které bylo v roce 1920 rozděleno na Český Těšín a polský Ciesyn. Základem dnešního města bylo hradiště na Zámeckém vrchu na polské straně a slovanské hradiště Podobora v dnešní Chotěbuzi – dnes se tu nachází Archeopark.

NAVŠTIVTE ALESPOŇ JEDEN Z VÝLETNÍCH CÍLŮ A ZÚČASTNĚTE SE NAŠÍ VELKÉ LETÍ SOUTĚŽE. PRAVIDLA NALEZNETE ZDE

 

POHYBOVÉ ÚKOLY

JDI PO ÚZKÉ LÁVCE jako kobylka Emilka 

"Jé, ona to nebyla řeka, ale jen potok. To jsme to ale popletli," smál se sokolík Pepík. "A hele, tady je přes něj lávka," ukazovala kobylka Emilka, "To já ji přeběhnu jako nic." "Opatrně, Emilko, je úzká."

ÚKOL: Chůze ve zúžené stopě – například pruh dlaždic na chodníku, obrubník, několik klacků položených za s sebou, nebo klackem vyrytá čára do hlíny, … Dítě nekouká do země, ale před sebe. Ruce upažit. Chůze přímo, bokem, couvání…

SKOČ PŘES POTOK jako opička Hanička

Opička Hanička pozorovala jak Pepík s Emilkou, Danuškou a Věruškou přecházejí lávku a nudila se. "Vždyť ten potok je úzký. Já žádnou lávku nepotřebuju. Hop. Vidíte, už jsem na druhé straně."

ÚKOL: Udělejte koryto potoka – vyznačte šířku potoka např. pomocí dvou klacků. Dítě přeskakuje snožmo. Kdo z rodiny by přeskočil nejširší potok?

PŘEHOĎ POTOK jako ježeček Mareček 

Z lesa se ozvalo dupání. "Copak se to děje?" lekl se sokolík Pepík, "Snad jsme nevyplašili nějakého zlého obra." Ale to už k nim přibíhal ježeček Mareček: "Můžu se k Vám přidat? Já chci taky na výlet. Potok sice nepřeskočím, ale zato ho dokážu přehodit."

ÚKOL: Udělejte koryto potoka – vyznačte šířku potoka např. pomocí dvou klacků, nebo využijte skutečný potok, řeku... Najděte si kamínky, nebo šišky a snažte se potok přehodit horním obloukem.

NEŠLÁPNI NA ZEM jako opička Hanička

"Co se to děje? V potoce nějak stoupá voda." "To bude asi blesková povodeň. Honem nahoru, ať nás nezaplaví."

ÚKOL: Představte si, že je kolem vás voda a vy se nechcete namočit. Zkuste zdolat kus cesty, aniž byste stoupli na zem – můžete na kameny, pařezy, větve. Nebo si třeba můžete najít dva větší kusy kůry, stoupnout si na jeden, druhý dát před sebe, přejít na něj, sebrat ten první a položit ho zase před sebe atd.

 

KLIDOVÉ ÚKOLY

3 ZA 5 

ÚKOL: Princip je jednoduchý. Máte 5 vteřin (nastavte na mobilu, nebo odpočítejte na prstech) na to, abyste vyjmenovali 3 zadané věci. Ideálně když se zapojí celá rodina, rodiče dávají otázky dětem, děti rodičům. Pro děti volte otázky úměrně věku. Pro malé děti – vyjmenuj 3 barvy, 3 kytičky, 3 zvířátka, 3 dopravní prostředky... Pro starší děti můžou být otázky těžší – vyjmenuj 3 značky aut, 3 dravé ptáky, 3 hady, 3 ryby... No a pro dospělé se meze fantazie nekladou – schválně to zkuste – třeba vyjmenovat 3 filmy Vašeho oblíbeného herce – vsadím se, že je uvidíte před očima, ale na jméno si nevzpomenete. 

DŘEVO – NOS – NOS – DŘEVO 

ÚKOL: Všichni sedí na lavičce (kládě, zemi, …). Jeden z dospělých předříkává: „Dřevo, nos, nos, dřevo.“ (V případě, že sedíte na zemi nahraďte slovo „dřevo“ slovem „zem“.) Nos = všichni se musí chytnout oběma rukama za nos. Dřevo = ruce na lavičku. Ten, kdo předříkává, se snaží ostatní splést, pohyby dělá nahodile, takže při vyslovení „nos“ někdy opravdu chytí nos a jindy lavičku a stejně tak při vyslovení „dřevo“.

 

Nezapomeňte sledovat naše profily na sociálních sítí - FACEBOOK a INSTAGRAM, kde vám budeme přinášet aktuality z prázdninového putování sokolíka Pepíka.

PARTNEŘI PROJEKTU


Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři projektu

Partneři projektu

Institucionální partneři projektu