Letošní 5. ročník

Aktuální ročník projektu, s novým názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, je již 5. v pořadí a začínáme jako vždy začátkem školního roku.

Jsme moc rádi, že se nám sokolské oddíly, další volnočasové organizace a zejména mateřské školky hlásí na cvičení opakovaně, ale co je úžasné, že se do projektu letos zaregistrovalo mnoho nových zájemců o cvičení se zvířátky podle Sokola. 

V letošním roce opět plánujeme pořádání sportovních dní, workshopů, při kterých si děti z "našich" mateřinek mohou v sokolovnách vyzkoušet spoustu zajímavých her a činností nebo překonat svůj strach při šplhání na síti, žebřinách nebo lanových překážkách. Více o workshopech

Nově také letos otevíráme akreditovný seminář pro pedagogy, ve kterém se dozví nejen informace k projektu, vyzkouší si metodiku z našeho programu, ale také se dozví mnoho zajímavostí z oblasti předškolního vzdělávání. Mimo akreditované semináře také nabídneme semináře bez akreditací na různá témata jako hudebně pohybová výchova, zdravotní pohybová výchova u předškolních dětí, metodická příprava k projektu, pohybové hry apod. Více k seminářům

V letošním roce máme přihlášeno přes 81 000 dětí z téměř 1 500 subjektů, ve kterých se věnují nejen rozvoji pohybové gramotnosti u předškolních dětí, ale i dalšímu rozvoji poznání.

PARTNEŘI PROJEKTU


Institucionální partneři

Generální partner                   Hlavní partner               
Partneři

Hlavní mediální partner