Letošní 4. ročník

Letošní ročník "Cvičení se zvířátky" je již 4. v pořadí a stejně jako předchozí roky, začínáme v září 2019 se začátkem školní docházky. Jsme moc rádi, že se nám sokolské oddíly a mateřské školky hlásí na cvičení opakovaně, ale co je úžasné, že se do projektu letos zaregistrovalo mnoho nových zájemců o cvičení se zvířátky podle Sokola. A nejsou to jen školky a sokolské jednoty, které se do projektu hlásí, rozšiřujeme hranice a dostáváme se stále více do volnočasových organizací jako jsou DDM, sportovní kroužky a přípravky, pionýrské skupiny ad.

V letošním roce máme přihlášeno celkem 73 601 dětí z 1 269 subjektů, které se věnují tělesné výchově u předškolních dětí.
Seznam přihlášených subjektů si můžete prohlédnout zde.

PARTNEŘI PROJEKTU


Institucionální partneři

Generální partner                   Hlavní partner               
Partneři