SOKOL V LÉTĚ NA VÝLETĚ - HRADY A ZÁMKY

Sokolík Pepík se zvířátky zkoumali důkladně tajemnou jeskyni a zacházeli tak stále hlouběji a hlouběji do skály. Až se jeskyně zúžila v chodbu. "Co to asi znamená?" divila se zvířátka. "To tu přece nemohlo vzniknout samo. Tuhle chodbu museli udělat lidé," uvažovala veverka Věruška. Opička Hanička vyhrkla: "Já jsem tak zvědavá, honem pojďme." A tak šli a šli. Šli dlouho, chodba je vedla stále do kopce až se najednou ze tmy ocitli v plném sluníčku na nádvoří nedalekého hradu.

1. PRAHA – ZŘÍCENINA NOVÉHO HRADU U KUNRATIC

Nový hrad u Kunratic je zřícenina královského gotického hradu v Kunratickém lese nad Kunratickým potokem. Hrad nechal v roce 1411 postavit král Václav IV., který zde po osmi letech v roce 1419 zemřel. V roce 1421 byl hrad dobyt a vypálen Pražany na počátku husitské revoluce. Nikdy již nebyl obnoven. Zřícenina je od roku 1965 chráněna jako kulturní památka.

Více o obléhání hradu a jeho pozůstatcích, které jsou patrné dodnes a jsou evropským unikátem se více dozvíte díky informačním panelům Naučné stezky Kunratický les. Kunratický les, též zvaný jako Krčský les, nebo v jeho severozápadní části jako Michelský les je zalesněná souvislá plocha přibližně 300 hektarů. Cesty v něm jsou většinou asfaltové nebo vozové doplněné lavičkami, altány a dětskými hřišti.

2. STŘEDOČESKÝ KRAJ – MNICHOVO HRADIŠTĚ

Státní zámek Mnichovo Hradiště je původně renesanční zámek postavený významným českým šlechticem Václavem Budovcem z Budova. Po bitvě na Bílé Hoře přešel do vlastnictví Albrechta z Valdštejna. Na konci 17. století byl přestavěn na nynější barokní zámecký areál a patřil rodu Valdštejnů až do roku 1946.

O prázdninách je návštěvní doba ÚT-NE 8:45- 16:00(odchází poslední prohlídka). Navštívit lze tři okruhy – Zámecké interiéry – základní vstupné je 170 Kč; Divadlo a svatá aliance – základní vstupné je 160 Kč; Kostel a kaple základní vstupné je 100 Kč. O prázdninách je také možné každou neděli v 10:15 a 10:45 navštívit dětské prohlídky s průvodkyní v dobovém kostýmu a s vyprávěním pověsti „O dvou zakletých rytířích“. Cena dětské prohlídky je 80 Kč. A dále se každou neděli hraje v terénně v zahradě loutkové představení.

3. LIBERECKÝ KRAJ – FRÝDLANT

Frýdlant leží severně od Liberce ve Frýdlantském výběžku na okraji Jizerských hor a jeho historické jádro bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. Hrad a zámek Frýdlant se tyčí na čedičové skále nad řekou Smědou. Komplex středověkého hradu a renesančního zámku byl pro turisty zpřístupněn již roku 1801 a byl tak první ve střední Evropě.

O prázdninách je návštěvní doba ÚT-NE 10:00-17:00. Navštívit lze dva okruhy – Frýdlantský hrad – základní vstupné je 180 Kč; Frýdlantský zámek – základní vstupné je 180 Kč. O víkendech je navíc možné navštívit okruh Zbraně, zbroj a rytíři – základní vstupné 150 Kč. A dále jsou o víkendech každou celou hodinu od 11:00 do 15:00 Dětské prohlídky, které jednoduchou formou seznamují děti s chodem zámku a jsou zakončeny prohlídkou dětského pokojíčku – základní vstupně 110 Kč.

4. ÚSTECKÝ KRAJ – PLOSKOVICE

Obec Ploskovice se nachází zhruba 5,5 km severovýchodně od Litoměřic. Žije v ní 458 obyvatel a je známá svým romantickým zámkem z let 1720-30. První písemná zmínka pochází z roku 1055, kdy byly Ploskovice zmíněny v nejstarší české větě, kterou někdo připsal v nejstarší české větě k latinské zakládací listině litoměřické kapituly. Zámek Ploskovice nechala vystavět jako letní rezidenci velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská jako malé Versailles. V polovině 19. století se zámek stal soukromou rezidencí císaře Ferdinanda V. Habsburského.

O prázdninách je návštěvní doba ÚT-NE 9:00-17:00. Navštívit lze okruh – Zámecké interiéry – základní vstupné je 170 Kč a výstavu Medvědi na zámku určenou nejmenším návštěvníkům – jednotné vstupné 60 Kč. Jednou za měsíc je možné prohlídka zámeckého parku s botanikem (14.8., 18.9., 16.10.).

5. KARLOVARSKÝ KRAJ – BEČOV NAD TEPLOU

Bečov na Teplou je malé město jižně od Karlových Varů. První doložená zmínka o městě pochází ze 14. století, tehdy se tu nacházela osada, ve které byla zřejmě celní stanice. V historickém centru, které bylo v roce 1992 vyhlášeno městkou památkovou rezervací, objevíte řadu barokních a klasicistních domů. Podívat se můžete také do botanické zahrady – otevřená je denně 9:00-19:00, základní vstupné je 80 Kč. Součástí botanické zahrady je bioferrata, první česká skalní stezka zaměřená na skalní vegetaci.

Největší pozornost ovšem přitahuje relikviář sv. Maura, který je považován za druhou nejcennější movitou památku v Česku (po korunovačních klenotech). Relikviář byl objeven pod podlahou hradní kaple a nyní je vystaven na hradě a zámku Bečov nad Teplou. O prázdninách je návštěvní doba ÚT-NE 9:00 17:00 a základní vstupné je 200 Kč.

6. PLZEŇSKÝ KRAJ – ZÁMEK KOZEL

Zámek Kozel se nachází jižně od Plzně nedaleko obce Šťáhlavy. Klasicistní zámek z konce 18. století nechal postavit Jan Vojtěch Černín, nevyšší lovčí Království českého. Zámek byl budován jako venkovské a lovecké sídlo šlechty.

O prázdninách je návštěvní doba ÚT-NE 10:00-17:00. Navštívit lze dva okruhy – Zámek s expozicí vývoje bydlení od rokoka po napoleonský empír – základní cena je 180 Kč; a Jízdárnu s výstavou soch Josefa Václava Myslbeka – základní vstupné je 120 Kč.

7. JIHOČESKÝ KRAJ – ČERVENÁ LHOTA

Červená Lhota je malá vesnice, je zde evidováno jen 17 adres, původně sloužila jako bezprostřední zázemí zámku. Samotný zámek je známý ze spousty pohádek -např. Zlatovlásky. První zmínka o tvrzi ve Lhotě pochází z 15. století a v 16. století byla přestavěna renesanční zámek. Označení Červená Lhota se poprvé objevilo v roce 1602 podle nové barvy omítek. V současné době je z důvodu havárie na hrázi vypuštěn zámecký rybník.

O prázdninách je návštěvní doba ÚT-NE 9:30-17:00. Navštívit lze tři okruhy – Historické interiéry prvního patra, která představuje autentický byt posledních majitelů – základní vstupné je 190 Kč; Podkrovní pokoje plné historických hraček – základní vstupné je 120 Kč; a Sklepení – základní cena je 100 Kč.

8. PARDUBICKÝ KRAJ – KUNĚTICKÁ HORA

Pozdně gotický hrad Kunětická hora je spojován s počátky husitského hnutí. Na konci 15. století byl přebudován ve výjimečně pevné sídlo. Během třicetileté války byl ale značně poničen Švédy a obnovy se dočkal až ve 20. století. Dnes je národní kulturní památkou a patří k nejvyhledávanějším cílů Pardubického kraje. Kromě lidí hrad obýval i pohádkový Rumburak spolu s Mekotou, Blekotou a Pekotou.

O prázdninách je návštěvní doba ÚT-NE 9:45-16:45. Navštívit lze základní okruh – Dušan Jurkovič, básník dřeva. Jedná se o prohlídku nedávno obnovené, čtyři dekády nepřístupné západní části hradu. Základní vstupné je 130 Kč. Hlavní palác s věží prochází obnovou a není přístupný.

9. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ – HRÁDEK U NECHANIC

Hrádek u Nechanic byl postaven jako reprezentační letní a lovecké sídlo hraběcího rodu Harrachů. Byl postaven v letech 1839-1857 ve stylu romantické windsorské gotiky. Zároveň se stavbou zámku byla upravena část okolního lesa jako krajinářský park a ve zbývající části byla založena obora a bažantnice. Dnes se zde nachází golfové hřiště Hrádek.

O prázdninách je návštěvní doba ÚT-NE 9:00-17:00. Navštívit lze tři okruhy – Lesk a sláva Harrachů, což je základní okruh s prohlídkou reprezentačních sálů v přízemí zámku– základní vstupné je 180 Kč; Osobní život šlechty, prohlídka soukromých pokojů v 1. patře zámku – základní vstupné je 180 Kč; Od sklepů po věž – tento okruh není vhodný pro děti do 6 let – základní vstupné je 120 Kč. Naopak pro děti je o víkendech speciální Prohlídka s hraběnkou – základní vstupné je 120 Kč a je doporučené si místo na prohlídce předem rezervovat.

10. VYSOČINA – JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou je nazýván moravskými Versailles. Původně renesanční sídlo, postavené na místě středověké tvrze, nahradil v období vrcholného baroka monumentální zámek. Současně s budovami vznikla francouzská zahrada s řadou soch antických bohů, která se táhne jižně od zámku k říčce Rokytná a za ní pokračuje jako anglický park.

O prázdninách je návštěvní doba ÚT-NE 9:00 – 17:00. Navštívit lze dva okruhy – Hraběcí apartmán, což je základní okruh s prohlídkou Sálu předků – základní vstupné je 180 Kč; Hostinské pokoje a kuchyně – základní vstupné je 130 Kč. Při čekání na prohlídku je možné navštívit výstavu Hračky z půdy – jednotné vstupné je 80 Kč.

11. JIHOMORAVSKÝ KRAJ – BÍTOV

Bítov je významný hrad stojící před soutokem řek Želetavky a Dyje. Je to pravděpodobně nejstarší hrad moravsko-rakouského Podyjí. Slovanské hradiště se tu nacházelo již od 10. století. Na něj pak navázali v první třetině 11. století při obsazování Moravy Přemyslovci. Hrad ovládal velkou část jihozápadní Moravy a byl královskou pevností chránící jižní hranici státu před vpády z Rakous.

O prázdninách je návštěvní doba ÚT-NE 9:00-17:00. Navštívit lze čtyři okruhy – Palác – základní vstupné je 200 Kč; Vstup do hradu – prohlídka bez průvodce – jednotné vstupné je 50 Kč, po zakoupení vstupenky na jeden z prohlídkových okruhů I, III a IV je vstup zdarma; Zbrojnice – základní vstupné je 160 Kč; Hladomorna, mučírna, vězení – základní vstupné je 160 Kč.

12. OLOMOUCKÝ KRAJ – HRAD BOUZOV

Osm kilometrů jižně od Mohelnice se nachází hrad Bouzov přelomu 13. a 14. století. Za třicetileté války sloužil jako císařská pevnost a vězení pro švédské zajatce. V roce 1696 se majiteli stal řád německých rytířů, kteří hrad vlastnili až do roku 1939. Ti mu také pseudogotickou přestavbou vtiskli dnešní podobu. Na Bouzově se natáčela například pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

O prázdninách je návštěvní doba PO-NE 9:00-17:00. Navštívit lze tři okruhy – Hrad se představuje, což je základní okruh, který prochází reprezentačními prostorami hradu – základní vstupné je 230 Kč; Hrad Bouzov, velký prohlídkový okruh, který zahrnuje reprezentační a obytné prostory – základní vstupné je 260 Kč; Dětská trasa s Ohnivcem – základní vstupné je 250 Kč. Dále je možný výstup na věž Hlásku – bez průvodce, jednotné vstupné 80 Kč; a také procházka hradním příkopem – jednotné vstupné 80 Kč.

13. ZLÍNSKÝ KRAJ – BUCHLOV

Buchlov se řadí k nejstarším hradům v České republice. Jeho počátky se datují do 1. poloviny 13. století. Význam hradu spočívá především v unikátním zachování původních architektonických prvků jednotlivé výstavby. Do návštěvnického okruhu jsou zahrnuty gotické, renesanční a barokní místnosti s expozicí životního stylu majitelů hradu od 14. do 19. století.

O prázdninách je návštěvní doba PO-NE 9:00-17:00. Navštívit lze čtyři prohlídkové okruhy – Procházka starým hradem, základní trasa, která provede gotickými a renesančními prostory – základní vstupné je 200 Kč; Putování s Berchtoldy – rodinné muzeum hrabat Berchtoldů, včetně výstupu na vyhlídkovou věž – základní vstupné je 200 Kč; Buchlov v proměnách času – exkluzivní okruh celým hradem včetně výstupu na vyhlídkovou věž – základní vstupné je 300 Kč; Dětský okruh -  s výkladem upraveným pro děti – jednotné vstupné je 140 Kč. Každou neděli se pro děti hraje loutkové divadlo – jednotné vstupné je 80 Kč. Dále je možné navštívit kapli sv. Barbory ve vzdálenosti 1,5 km od hradu – jednotné vstupné je 60 Kč.

14. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – RADUŇ

Renesanční zámek vznikl ve 2. polovině 16. století přestavbou gotické tvrze. Jeho současná podoba je výsledkem empírových úprav podle projektu architekta Englishe z počátku 19. století.

O prázdninách je návštěvní doba ÚT-NE 10:00-17:00. Navštívit lze tři okruhy – Jižní zámek A – základní prohlídkový okruh, který nabízí pohled do reprezentačních prostor zámku a také do soukromých pokojů personálu – základní vstupné je 170 Kč; Severní zámek B – prohlídkový okruh vede privátními prostorami – základní vstupné je 150 Kč; Teplo domova – technické zázemí raduňského zámku – základní vstupné je 180 Kč. Dále je možné navštívit bez průvodce oranžérii s okrasnou zahradou – jednotné vstupné je 60 Kč

NAVŠTIVTE ALESPOŇ JEDEN Z VÝLETNÍCH CÍLŮ A ZÚČASTNĚTE SE NAŠÍ VELKÉ LETÍ SOUTĚŽE. PRAVIDLA NALEZNETE ZDE

POHYBOVÉ ÚKOLY

CHOĎ JAKO BÍLÁ PANÍ s kobylkou Emilkou

"Jé, my jsme se ocitli na hradě," radovala se opička Hanička. "Myslíte, že tu straší? Třeba bílá paní?" zajímala se kobylka Emilka.

ÚKOL: Vyznačte start (klackem, čárou, rýhou v hlíně,..) Požádejte dítě, aby udělalo 10 normálních kroků. Na místě, kam došlo, vyznačte cíl. Teď se dítě otočí a vrací se na start, ale smí udělat jen 9 kroků. Na startu se opět otočí a jde k cíli pomocí 8 kroků a opět otočka a 7 kroků ke startu. Na kolik nejméně kroků se vám povede vzdálenost ujít? A co rodiče? Těm se povede na kolik? (Jen si musí naměřit vlastní vzdálenost.)

ZAHRAJ SI NA RYTÍŘE s opičkou Haničkou

"To já bych byl raději, kdyby tu nestrašilo," přiznal se sokolík Pepík, "já bych raději potkal rytíře v brnění a s mečem."

ÚKOL: Najděte si dostatečně dlouhý klacek – meč a můžete šermovat jako rytíři. Ale naši rytíři jsou nesmírně obratní, proto uchopte klacek oběma rukama, každou na jednom konci, takže ho máte vodorovně před sebou. Překročte ho jednou nohou, potom druhou a potom ho protáhněte za zády až nad hlavu, aniž byste ho pustili.

ZAHRAJ SI NA KRÁLE s kobylkou Emilkou

"A já bych zase ráda potkala, princeznu a krále," zasnila se kobylka Emilka.

ÚKOL: Potřebujete klacek - žezlo. Jednu ruku natáhněte před sebe a na napnutou dlaň postavte svisle klacek a zkuste ho udržet, aby vám nespadl.

PŘEDÁVEJ SI ŠIŠKY jako ježeček Mareček

"Támhle u hradeb hoří!" lekl se ježeček Mareček. "Honem pojďme udělat řetěz a podávat si kbelíky s vodou, abychom oheň uhasili."

ÚKOL: Najděte si dvě šišky (případně balíčky papírových kapesníků) a stoupněte si do kruhu. Předávejte si šišky v kruhu. Schválně, dohoní jedna šiška druhou? Jde vám to? A teď si zkuste šišky nepodávat ale házet.

 

KLIDOVÉ ÚKOLY

POVÍDEJ, POVÍDEJ POHÁDKU

ÚKOL: Vymyslete si vlastní pohádku. Rodiče začínají a děti je doplňují. Například rodič začne: „Alenka a Toník se vydali na výlet ve šlapacím autíčku. Vyjeli za město a tam byla křižovatka. ‚Kam pojedeme?‘ uvažovaly děti.“ – Menším dětem dejte na výběr – jestli pojedou do kopce na hrad, anebo přes most, protože na druhém břehu vidí pouť. Starší děti nechte, ať sami vymyslí cíl cesty. Nestihnete se divit, jak se Vám pohádka s jejich pomocí zamotá :-)

POČÍTEJ DO PĚTI

ÚKOL: Rodič požádá dítě, aby řeklo, kolik prstů ukazuje. Ukáže jeden prst, dítě řekne „jeden“, ukáže dva, dítě řekne „dva“ – až do pětky. Potom rodič zrychlí a ukáže, jeden prst, pak dva, ale pak hned čtyři… Ukazujte prsty postupně i na přeskáčku. Rychlost volte úměrně schopnostem dítěte.

Nezapomeňte sledovat naše profily na sociálních sítí – FACEBOOK a INSTAGRAM, kde vám budeme přinášet aktuality z prázdninového putování sokolíka Pepíka.

PARTNEŘI PROJEKTU


Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři projektu

Partneři projektu

Institucionální partneři projektu