Dvě stovky cvičitelů a metodiků Sokola si přijelo poslechnout seminář profesora Koláře 

Zveřejněno 16.08.2021

Uprostřed léta se v pražské O2 Aréně sešly na dvě stovky trenérů, cvičitelů, metodiků a učitelek mateřských škol České obce sokolské. Všichni s jediným cílem - poslechnout si seminář profesora Pavla Koláře, fyzioterapeuta, který se dlouhodobě věnuje pohybové patologii dětí. Ještě před odjezdem na Olympijské hry v Tokiu si vyhradil jeden den, aby podpořil myšlenku Se Sokolem do života a připravil seminář na téma Jak správně vyhodnotit pohyb dětí a na co si dát pozor.

„Jsem poctěn, že přišlo tolik lidí a že i v létě, kdy je čas dovolených, je zájem o tuto problematiku a o to zabývat se dětmi v  pohybové oblasti. Jsem rád, že tyto programy existují a že pohyb u dětí nám nezůstává lhostejný,” ocenil profesor Pavel Kolář hojnou účast. Pavel Kolář je známý hlavně jako fyzioterapeut známých osobností a sportovců. Jeho srdeční záležitostí je ale dlouhodobě problematika pohybového vývoje dětí. Veřejně se vyjadřuje k tomu, jaký negativní dopad na vývoj dětí mohou mít opatření spojená s pandemií koronaviru, o dyspraxii současných dětí i vlivu pohybu na vývoj člověka. Nedávno vydal také svou druhou knihu Posilování stresem, kterou bylo možné si na semináři zakoupit a nechat si ji také od autora podepsat.

Seminář se uskutečnil u příležitosti startu 6. ročníku Se Sokolem do života, takže i téma se zaměřovalo hlavně na předškolní děti. Pavel Kolář během semináře názorně ukazoval na reálných fotografiích a videích, jak vypadají správné postury, na co si dát pozor, jaký vliv má celková stavba těla vzhledem ke sportu, který jedinec dělá, a jaké i drobné nedostatky ve stále opakovaném pohybu mohou mít následky. V průběhu upozorňoval na to, co sledovat a jak se zjištěním pracovat.

Účastníci oceňovali profesorovu argumentaci ve prospěch všestrannosti a proti brzké specializaci a výkonnostnímu sportu u dětí, srozumitelné a názorné vysvětlení odborné problematiky i samotný výběr tématu. Zájem o téma potvrdilo velké množství dotazů v závěru semináře, kdy si všichni pochvalovali profesorův otevřený a milý přístup.

Vzhledem k velkému úspěchu semináře plánuje Česká obec sokolská v podobných aktivitách podporující odbornost cvičitelů, trenérů metodiků, ale i pedagogů mateřských škol pokračovat. Účastníci vyjádřili například zájem o hlubší rozebrání tématu, praktickou ukázku náprav nejběžnějších chyb v postuře nebo zaměření hluboký stabilizační systém.

Krátkou ochutnávku z celého dne si můžete vychutnat v tomto videu. Mateřské školy a organizace přihlášené do 6. ročníku Se Sokolem do života pak dostanou celý seminář k dispozici online.

PARTNEŘI PROJEKTU


Institucionální partneři

Generální partner                   Hlavní partner               
Partneři

Hlavní mediální partner