Do rekordního 5. ročníku se zapojilo tolik dětí jako je obyvatel Pardubic 

Zveřejněno 27.05.2021

Letošní 5. ročník Se Sokolem do života byl rekordní ve všech směrech. Do projektu se zapojilo 28 % všech mateřských škol v České republice a spolu s tělocvičnými jednotami jich bylo 1 656. Počet dětí, které cvičí se sokolíkem Pepíkem, už je takřka tolik, co obyvatel města Pardubice!

Za dobu svého působení se projekt rozrostl a stal se nejrozšířenějších projektem pro rozvoj pohybové gramotnosti a motivace ke zdravému zdravému pohybu předškolních dětí u nás. V roce 2015, kdy proběhl nultý zkušební ročník, začínal s 8 380 dětmi. V letošním roce už jich je 90 137, což je 90% nárůst. 

„Do projektu Se sokolem do života jsme se zapojili tento rok poprvé. Důvodem byla hlavně motivace posunout nás a děti někam dál a vytvořit jim dobrou startovní pozici do života, protože nejen „sportem ku zdraví“ ale také proto, že hrubá motorika a obratnost je základní kámen pro další úspěšný rozvoj dětí i ve všech dalších oblastech, jako je jemná motorika, myšlení, řeč apod.,“ vysvětluje důvody pro zapojení Nikol Chreňová z Mateřské školy Velká Jesenice. Zároveň doplňuje, čeho si na projektu nejvíce cení: „Oceňuji zaprvé široký záběr a všestrannost. Jsou tam aktivity na celý školní rok, ven i do interiéru a nezapomíná se také na přirozený pohyb dětí a na tradice. Celý projekt dopomáhá nám učitelkám k tomu, abychom neopomíjely nějakou oblast a rozvíjely děti komplexně, kvalitně a hlavně hravou formou. Zadruhé propracovanost metodiky, protože díky ní nemusím sáhodlouze přemýšlet, co k tomu všechno budu potřebovat. Můžu se spolehnout na to, že během roku ukážu a „naučím“ děti vše, co by v jejich věku měly zvládnout. Díky metodice a sešitům pro děti jsou i děti motivované a těší se, že dostanou samolepku za splnění úkolu, snaží se a díky ilustracím také vědí, co je třeba bude čekat příště.“

Mezi kraji vede co do počtu zapojených subjektů Středočeský kraj, na druhém místě je Jihomoravský kraj a třetím nejpočetnějším krajem je Moravskoslezský. Naprostou většinu tvoří mateřské školy, 10 % jsou tělocvičné jednoty.

Celý školní rok poznamenala zdravotní krize v souvislosti s koronavirem. Zavřely se tělocvičny, nekonaly se oblíbené workshopy pro děti ani plánované semináře pro učitele, ale i tak si pedagogové našli způsob, jak s dětmi cvičit. „Jelikož přišla doba Covid-19, musely jsme docházku do tělocvičny ukončit. Ale neklesáme na mysli a s dětmi cvičíme dále ve třídě, kde používáme žebřiny, lavičku a žíněnku,“ dává příklad Marie Johaníková z Mateřské školy Mariánské náměstí v Uherském Brodě.

Vzhledem k tomu, že nefungovaly ani pohybové kroužky a další organizované aktivity, přesunula se velká část odpovědnosti za rozvoj pohybových dovedností na rodiče. Proto vznikla v rámci projektu série videí na YouTube kanále České obce sokolské, která inspirovala rodiče, jak cvičit s dětmi doma. Celkově je v sérii #sesokolemdozivota 13 videí a v pod hashtagem #cvicimsesokolem více než 40 videí. „Se Sokolem do života poskytuje hlavně pedagogům mateřských škol kompletní metodické materiály pro rozvoj pohybové gramotnosti a stará se tak o to, aby se děti všestranně rozvíjely. Naším záměrem bylo pomoci především rodičům, aby věděli, jak děti správně rozvíjet. Zároveň víme, kolik toho musí za den zvládnout, a tak jsme chtěli, aby to pro ně bylo co nejjednodušší. Chtěli jsme tím ukázat, že pohyb je součástí našeho života a dá se zařadit takřka do všech činností v průběhu dne,“ uvádí Věra Smejkalová, spoluzakladatelka projektu Se Sokolem do života.

Další, již šestý ročník, začne opět v září. Registrace se spouští symbolicky na Den dětí 1. června na sesokolemdozivota.cz!

 

PARTNEŘI PROJEKTU


Institucionální partneři

Generální partner                   Hlavní partner               
Partneři

Hlavní mediální partner