Do projektu Se Sokolem do života se zapojí rekordních sto tisíc předškoláků  

Zveřejněno 30.09.2021

Projekt Se Sokolem do života, který je nejrozšířenější akcí pro rozvoj pohybových dovedností dětí v České republice, zaznamenal další přírůstek účastníků. Do 6. ročníku se zapojí přes sto tisíc dětí, kterým se bude věnovat více než devět tisíc pedagogů. Přihlášek z mateřských školek, dětských skupin a tělocvičných jednot přišlo celkem 1836, tedy o 204 více než vloni.

Cílem projektu je přivést děti ke sportovním aktivitám, vybudovat u nich kladný vztah k pohybu a naučit je vnímat sport jako přirozenou součást života. Hlavní myšlenku projektu oceňuje i profesor Petr Kolář, který na důležitost pohybu u dětí dlouhodobě upozorňuje. „Sport má u dnešního dítěte reagovat na změněný způsob života, měl by stimulovat aktivní zdraví, výkonnost, ale i proces růstu a vývoje. A v první řadě musí přinášet radost ze hry,“ říká Kolář. 

Program je připravený pro děti od tří do šesti let. To je podle Koláře věk, kdy dítě získává pohybové návyky, které pak už v dospělosti nenahradí. „Do šesti let se formuje až devadesát procent osobnosti,“ vysvětluje vysokoškolský pedagog a lektor osobního rozvoje Marek Herman. Předškoláci jsou rozdělení do tří věkových kategorií, aby pedagogové mohli co nejlépe reflektovat vývoj dítěte v jednotlivých stádií, zohlednili potřeby a dovednosti daného věku dítěte. 

Projekt zaměřený na rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí se ideově zrodil v roce 2014 a od samého začátku se těšil velkému úspěchu. V loňském roce se do něj zapojilo více než dvacet pět procent všech mateřských škol a letos už je to třetina. 

Nejvíce dětí se přihlásilo ve Středočeském kraji. Se Sokolem tam bude cvičit celkem 15502 dětí. Následuje Moravskoslezský kraj a Hlavní město Praha. Do projektu nejsou zapojené jen české subjekty, ale zúčastní se také několik škol a tělovýchovných jednot na Slovensku, ve Švýcarsku a ve Spojených státech amerických. 

Aktuální ročník se zaměřuje na správné provedení cvičení. Děti by se měly naučit koordinovat pohyb, pracovat se svým tělem a zvyšovat svou zdatnost. „Jako novinku jsme v průběhu jara připravili i metodická videa, která pedagogy všemi aktivitami s dětmi názorně provedou,” uvádí Věra Smejkalová, spoluautorka projektu.  

Všestranný rozvoj ducha vychází z dlouholeté tradice Sokola. Důležité je k němu přistupovat takovým způsobem, aby to děti bavilo. Proto mají k dispozici motivační prvky v podobě zvířátek, které si za splněné úkoly postupně nalepí so svých sešitů. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí: přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání a netradiční činnost. A každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. 

PARTNEŘI PROJEKTU


Institucionální partneři

Generální partner                   Hlavní partner               
Partneři

Hlavní mediální partner