Celá pětina školek cvičí se Sokolem, zapojeno je přes 73 tisíc nejmenších dětí 

Zveřejněno 05.03.2020

Aktuální 4. ročník cvičebního programu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, který je určen nejmenším dětem od 3 do 6 let je už za svou polovinou.

Aktuální 4. ročník cvičebního programu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, který je určen nejmenším dětem od 3 do 6 let je už za svou polovinou. „Máme obrovskou radost, že oproti začátkům se nám přihlásilo do tohoto ročníku také několik domů dětí a mládeže a dalších volnočasových organizací. Nezůstáváme tedy jen u mateřinek a sokolských jednot, pro které je projekt primárně určený,“ říká manažerka projektu Alžběta Kujanová s tím, že v září loňského roku se sešlo bezmála 1300 přihlášek.

„Znamená to přes 73 tisíc zapojených dětí předškolního věku, které si díky Sokolu hravou a nenásilnou formou hledají cestu k pravidelnému pohybu. Chceme tímto poděkovat všem šesti tisícovkám pedagogů a cvičitelů, že se dětem věnují,“ dodává Kujanová. V těchto měsících program probíhá na celé pětině všech školek u nás, nejvíce jich je ve Středočeském kraji (175), dále v Moravskoslezském kraji (129) a v těsném závěsu je kraj Jihomoravský (124).

„Projekt je velmi dobře vytvořený, děti se do všech činností zapojují s nadšením. Přednáší samostatně básně, které doplňují pohybem. Také děti zaujala práce se sešity, do kterých si za splněný úkol lepí samolepky. Do rámečku v úvodu sešitu, tam kam patří fotografie, děti samy sebe nakreslily pastelkou. Také kladně hodnotím komunikaci s paní Bc. Kujanovou, která vždy ochotně zodpověděla naše dotazy. Srozumitelně je také vytvořený manuál pro pedagogy. Tento projekt bych doporučovala všem mateřským školám, protože pohyb je obzvláště v současné době pro celkový rozvoj dítěte velmi důležitý. Proto se určitě s radostí zapojíme i do dalšího ročník,“ hodnotí zapojení svých malých svěřenců pedagogové z mateřské školy Otakara Březiny v Žatci.

 

Nová publikace rozšiřuje základní metodiku

„Právě jsme vydali novou publikaci Pohybové skladby pro předškoláky, již druhou v edici, která rozšiřuje základní metodiku projektu. Na přelomu roku jsme ji rozeslali do každé školky a jednoty. Stejným směrem putoval také plyšový maskot projektu sokolík Pepík, aby nejen děti měly další motivaci cvičit a plnit úkoly z programu. Ovšem tou největší odměnou pro ně bude předávání sokolských medailí na konci školního roku,“ přibližuje další plán Alžběta Kujanová.

Dětem dělají po celou dobu projektu společnost postavičky zvířátek, které je provázejí různými aktivitami. Ty jsou rozděleny do pěti oblastí, které nezahrnují jen rozvoj základních pohybových dovedností, ale i netradiční aktivity a rozumové činnosti a tvoří tak ucelený program pohybové gramotnosti, který mohou ve školkách zahrnout do rámcových vzdělávacích programů.

Proto je program Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky důmyslně rozdělený do tří věkových kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí. „Jsme velmi hrdí, že díky mnohaleté sokolské praxi sokolských cvičitelů jsme dokázali sestavit tak komplexní metodiku, která se dnes může označit jako jeden z nejlépe zpracovaných materiálů pro tělesnou výchovu u nás,“ doplňuje starostka České obce sokolské Hana Moučková. 

PARTNEŘI PROJEKTU


Institucionální partneři

Generální partner                   Hlavní partner               
Partneři

Hlavní mediální partner