Se Sokolíkem Pepíkem cvičí v pátém ročníku projektu
81 063 dětí z České republiky i zahraničí.

DO LETOŠNÍHO 5. ROČNÍKU 2020/2021 JE ZAPOJENO:

81 063
dětí
7 264
pedagogů
1 490
subjektů
Mateřských škol, tělocvičných jednot, sportovních oddílů a dětských skupin z ČR i zahraničí.

MAPA ZAPOJENÝCH SUBJEKTŮ

PARTNEŘI PROJEKTU


Institucionální partneři

Generální partner                   Hlavní partner               
Partneři