Se Sokolíkem Pepíkem cvičí ve čtvrtém ročníku projektu
73 450 dětí z České republiky i zahraničí.

DO LETOŠNÍHO 4. ROČNÍKU 2019/2020 JE ZAPOJENO:

73 450
dětí
6 171
pedagogů
1 267
subjektů
Mateřských škol, tělocvičných jednot, sportovních oddílů a dětských skupin z ČR i zahraničí.

MAPA ZAPOJENÝCH SUBJEKTŮ

PARTNEŘI PROJEKTU


Institucionální partneři

Generální partner                   Hlavní partner               
Partneři