• Nejrozšířenější projekt pro rozvoj pohybových dovedností
    u dětí ve věku 3 – 6 let
  • Motivační prvky pro děti
  • Cvičení vycházející z dlouholeté tradice Sokola
  • Učí děti vnímat pohyb jako přirozenou součást života
  • Kompletní metodický materiál s celoročními aktivitami pro pedagogy MŠ, sokolských jednot a volnočasových org. podle rámcového vzdělávacího programu

DO 5. ROČNÍKU 2020/2021 SE ZAPOJILO:

90 405
dětí
8 069
pedagogů
1 656
subjektů
Mateřských škol, tělocvičných jednot, sportovních oddílů a dětských skupin z ČR i zahraničí.

AKTUALITY A ČLÁNKY

MAPA ZAPOJENÝCH SUBJEKTŮ

PARTNEŘI PROJEKTU


Institucionální partneři

Generální partner                   Hlavní partner               
Partneři

Hlavní mediální partner